Huninvesterer

Huninvesterer - Vi kan ikke styre verden hvis ikke vi eier den
Norske menn har 1216 milliarder mer i bruttoformue enn kvinner. 
Vi kan ikke styre verden hvis ikke vi eier den.