Private Banking - rom for individuelle løsninger

Private Banking Visa kort
Ønsker du å vite mer om DNB Private Banking, og hva vi kan tilby deg og din familie, er du alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Hva kan vi gi deg?

Vi i DNB Private Banking tror ikke på fastlåste modeller og standardløsninger som skal passe for alle. Som vårt navn tilsier, er det stort rom for individuelle løsninger.

Du bør også merke deg at vi står helt fritt til å finne løsninger som er optimale for deg, innenfor alle aktivaklasser. Det er en frihet som gir oss en god plattform til å skape resultater. Samtidig gir det deg trygghet for at du vil få de beste løsninger som finnes i markedet.

Glimrende service

Hva kan du forvente av oss?

Først og fremst får du din egen rådgiver, som kjenner din situasjon, dine mål og dine planer - i tillegg til å ha inngående kunnskap om lokal markeder og muligheter.

Du har også tilgang til all kompetanse og erfaring som er samlet i DNB, med noen av bransjens mest anerkjente spesialister på de aller fleste aktuelle områder. For deg betyr dette daglig tilgjengelighet, personlig service og fasilitering av en rekke oppgaver. Dette kombinert med en faglig tyngde og bredde knapt noen andre kan gi deg maken til.

Når man forvalter verdier for fremtiden er det mye å tenke på. Vi kan være en samtalepartner i forhold til hvordan du sikrer en hensiktsmessig eierstruktur for din families verdier. Som uavhengig tredjepart har vi kun dine interesser i fokus.

Som Private Banking kunde vil du nyte godt av all den fagkunnskap du trenger for å ivareta dine økonomiske interesser.

Gunstige priser

Vårt løfte til deg

Vi er DNB, Norges største bank. Det gir deg og din familie trygghet for at vi kan være en stabil partner du kan tenke langsiktig sammen med.

Hva som menes med lang sikt, er selvsagt noe som varierer fra person til person. Enkelte tenker generasjoner fremover, andre har et kortere perspektiv - kanskje knyttet til egen pensjonstilværelse, eller til en forestående investering for eksempel i fast eiendom. Uansett er det vår oppgave å tilrettelegge for en tidshorisont som passer med dine behov og planer.

Våre beste kort

En bank for alle dine behov

Dine Private Banking fordeler kommer alltid i tillegg til det våre øvrige kunder nyter godt av, som for eksempel suveren tilgjengelighet, forsikringer med dobbel boligforsikring og dekningsgaranti, Mastercard med Supertilbud, kort behandlingstid på lånesøknader og en nettbank vi er veldig stolte av.

Og mye mer...