DNB telefon

Kundeservice (+47 915) 04800 Hele døgnet, alle dager. Valg 1 for Privat
Valg 1 - kontofon
Valg 2 - kundeservice
Valg 3 - tilbud om produkter og tjenester
Valg 4 - sentralbord


Kundeservice (+47 915) 04800 Hele døgnet, alle dager. Valg 2 for Bedrift
Valg 1 - kontofontjenester
Valg 2 - kjøp av nye produkter og tjenester
Valg 3 - kundeservice
Valg 4 - sentralbord


Kundeservice Aksjehandel (+47 915) 08940
hverdager 07:30-22:10
Valg 1 - handel på nett
Valg 2 - legg inn ordre
Valg 3 - rådgivning
Valg 4 - VPS konto, endringsmeldinger, beholdningsoversikt, investortjenester på nett
Valg 5 - pålogging og passord


Skadeforsikring (+47 915) 04818 hverdager 08:00-22:00 Døgnåpent for skademelding


DNB Livsforsikring ASA

Privat:
Telefon 05226
Telefax 05227
Telefon fra utlandet
+47 55 17 74 00
Telefax fra utlandet
+47 55 17 70 01

Bedrift:
Telefon 05225
Telefax 05227
Telefon fra utlandet
+47 73 58 21 01

Åpningstider:
Mandag - fredag 08:00 - 20:00

Postadresse: DNB Livsforsikring,
Postboks 7500,
5020 Fyllingsdalen

Besøksadresse:

Folke Bernadottesvei 40,
5147 Fyllingsdalen

Åpningstider kontorene

Åpningstidene i kontorene våre varierer. Velg fylke i menyen under for å finne ditt nærmeste kontor. 

Vår adresse

DNB Bank ASA
0021 Oslo

Merk konvolutten med avdelingen brevet skal til.