Vi oppdaterer informasjonen om våre kunder

Glad mann og dame
Har vi tatt kontakt for å få oppdatert informasjon om deg? Her får du litt mer informasjon om hvorfor og hvordan.

Hvorfor stiller vi spørsmål?

Myndighetene har bedt alle norske banker om å oppdatere sin kundeinformasjon, samt re-legitimere sine kunder. Det er viktig for oss å beskytte dine økonomiske interesser. Det betyr blant annet å beskytte deg mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. Å bidra til det er en del av vårt samfunnsansvar.

Hvilke spørsmål stiller vi?

Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert.
Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland. Disse spørsmålene stiller vi alle våre kunder med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet.

Noen kunder vil også bli kontaktet fordi vi trenger å oppdatere informasjon om legitimasjon.

Hvordan kontakter vi deg?

Du kan bli kontaktet per telefon, brev, e-post, SMS eller i nettbank/mobilbank.

All informasjon vi mottar i denne sammenhengen behandles konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og vil ikke bli brukt til andre formål som for eksempel markedsføring.

Når du svarer på spørsmålene våre, hjelper du oss i dette viktige arbeidet. Vi håper du har forståelse for dette, og at du ønsker å bidra til at vi har riktig informasjon om deg som kunde.

Har du spørsmål, eller er i tvil om det er DNB som har kontaktet deg?

Kontakt oss på 915 04800, eller send oss en e-post:

For privatkunder: amloppdateringpm@dnb.no
For bedriftskunder: amloppdatering@dnb.no
For kunder i DNB Finans: amloppdateringkredittkort@dnb.no
For kunder med Verdipapirkonto i DNB Markets: aml.verdipapirservice@dnb.no
For kunder i DNB Asset Management: 22 47 40 00 eller fond@dnb.no

Her finner du mer informasjon fra Finanstilsynet

Skjemaer

Bekreftelse av legitimasjon (pdf) NO

Bekreftelse av legitimasjon bosatt i utlandet (pdf) NO

Verification of proof of identity (pdf) EN