Kasko eller delkasko?

Delkasko anbefales når du skal kjøpe bil av eldre årgang og som har en lav verdi.

Fordel
: Billigere enn kasko forsikring
Ulempe: Dekker ikke så mye som en kaskoforsikring, for eksempel ingen dekning av skade på egen bil ved kollisjon der du har skyld.

Se oversikt over hva de ulike bilforsikringene dekker
.

Droppe kasko?

illustrasjonEt eksempel:
Du eier en VW Golf vist på bildet til venstre og har kaskoforsikring. Bilen har antatt verdi på 50 000 kroner. 

Du kolliderer og utbedrer skaden ved å benytte deg av kaskoforsikringen. Du mister dermed bonus. Med kun 20% bonus før skade som i vårt eksempel, vil du nå få negativ bonus, eller malus som dette kalles på forsikringsspråket.

Dette bonustapet vil fordelt over fire år, utgjøre omtrent 32 000 kroner mer i forsikringskostnader. (Det vil ta fire år før du igjen har opparbeidet deg bonus på 20%). I tillegg må du betale egenandel på 4 000 kroner. Dine totale forsikringskostnader knyttet til utbedring av skaden vil derfor utgjøre hele 36 000 kroner. Dette på en bil med listepris på 50 000 kroner. Av eksemplet fremgår også at prisforskjell på kasko og delkasko utgjør hele 11 610 kroner. Delkasko kan derfor være et naturlig valg i dette tilfellet. 

Finansportalen.no om valg av kasko eller delkasko

Sitat: ”Har du en eldre bil, blir det alltid en vurdering om du bør ha kasko eller delkasko i tillegg til den obligatoriske ansvarsforsikringen.

Mens ansvarsforsikringen dekker skader som påføres andres kjøretøyer, dekker kasko også skader som påføres din egen bil ved sammenstøt, utforkjøring og velting.

Hvis den antatte verdien på bilen din er lav, vil det sjelden lønne seg med kasko. Årsaken er at de årlige forsikringsbeløpene da utgjør en forholdsvis stor del av bilens verdi. Da er det kanskje bedre å droppe kasko og heller kjøpe en ny bil hvis uhellet skulle være ute.

Samtidig må du vurdere om du har råd til å kjøpe deg en ny bil, eventuelt om du kan klare deg uten bil i en periode.

Hvis du velger delkasko, omfatter denne blant annet brann, tyveri, redning/veihjelp og bruddskader på bilens glassruter.”

Finansportalen.no om bilforsikring

tilbake
Kontakt oss