Sikret Billån®

Velger du Sikret Billån® får du et lån med en betalingsforsikring som kan betjene lånet for deg ved uforutsette hendelser. Det gir trygghet for deg og dine nærmeste

Hvorfor velge Sikret Billån®:

Dersom du skulle bli arbeidsledig, permittert eller arbeidsufør, så kan det være vanskelig å betjene billånet ditt. Med Sikret Billån® trenger du ikke å bekymre deg for dette, fordi Sikret Billån® har en ekstra forsikring som vil dekke terminbeløpet på lånet ved uforutsette og vanskelige livssituasjoner:

  • 100 % arbeidsledighet og permittering utover 30 dager (gjelder for lønnsmottakere)
  • 100 % arbeidsuførhet utover 30 dager (gjelder for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende)
  • Sykehusopphold utover 3 dager (gjelder for selvstendig næringsdrivende)

Avdrag renter og gebyrer blir betalt for deg i inntil 12 måneder per skadetilfelle, med inntil 13 000 per mnd.
Restgjeld inntil kr 750 000 slettes ved død. Disse grensene er også maksverdier for terminbeløp og lånebeløp for søknad om Sikret Billån®

Sikret Billån® kan tegnes av låntakere som er fra 18 år og inntil fylte 63 år, som er i arbeid eller som er selvstendig næringsdrivende.
Låntaker kan ikke ha fylt 67 år når lånet er ferdig nedbetalt

Husk å krysse av for Sikret Billån® i søknadsløsningen.

Dersom dere er to låntakere på lånet kan det tegnes en dobbel livdekning. Da dekkes lånet ved tap av liv for medlåntaker også. De øvrige dekningene gjelder kun for hovedholder.


Avtalevilkår Sikret Billån® (pdf)

Se også: Billån, Billån UNG, Bilforsikring, PrislisteBåtlån