Leie til eie

mann og dame sitter i sofa
Mange ønsker å kjøpe bolig, men ikke alle har muligheten. Høye boligpriser og krav om egenkapital gjør at flere og flere blir stående utenfor boligmarkedet - det ønsker vi å gjøre noe med.

Leie til eie er et tilbud til de som ønsker egen bolig og har betjeningsevnen til boliglån i dag eller i nær fremtid, men som mangler egenkapital. Med leie til eie kan du leie boligen i tre til fem år med retten til å kjøpe boligen i, eller etter leieperioden.

Prisen du kjøper boligen for fastsettes når du inngår leieavtalen og om boligen stiger i verdi vil dette være egenkapital ved et eventuelt kjøp. Ønsket er at egenkapitalen du sparer og prisstigningen kan være nok til at du får lån til å kjøpe boligen når leieperioden er over. 

Retten til å kjøpe boligen er ingen plikt, kun en rettighet du har. Du må altså ikke kjøpe boligen når leieperioden er over og du kan si opp leieavtalen på vanlig måte dersom du ikke ønsker å leie boligen lenger.