Hva skal til for å få boliglån

dame ved pc
For å få boliglån må du ha betjeningsevne, betalingsvilje og egenkapital.

Bankene i Norge reguleres av Boliglånsforskriften:

  • Du kan ikke låne mer enn 5 ganger inntekten din. Dette gjelder totalt lån inklusive studielån og forbrukslån
  • Du skal kunne betjene en renteoppgang på lånet på 5 prosentpoeng
  • Du må ha minimum 15 prosent egenkapital til boligkjøp


Betjeningsevne
Du må ha fast inntekt som tilsier at du klarer å betjene lånet,  også hvis renten øker med 5 prosentpoeng. Vi ser på om du sitter igjen med nok til å betale renter og avdrag etter at alle andre regninger og utgifter er betalt.


Betalingsvilje
Vi ser på betalingsviljen din. Det betyr at selv om du har høy inntekt, så kan du få et nei på søknaden dersom du ikke betaler regningene dine. Det foretas kredittsjekk ved alle lånesøknader. Gjenpartsbrev finner du i postkassen i nettbanken.
Har du betalingsanmerkninger får du ikke lån.


Egenkapital
Ved boligkjøp må du ha minimum 15 prosent i egenkapital. Med andre ord kan boliglånet du søker om maksimalt være på 85 prosent av hva boligen koster. Har du penger på BSU-konto kan disse brukes som egenkapital selv om konto ikke avsluttes.
Skal du kjøpe sekundærbolig er kravene til egenkapital 40 prosent i Oslo, og 25 prosent i resten av landet.
Har du ikke spart opp nok egenkapital selv, kan det være mulig med realkausjon dersom for eksempel foreldre kan stille sikkerhet i sin bolig for en del av beløpet.