Søknad om forbruksfinansiering

Du vil alltid ha penger i reserve og bestemmer selv hva du bruker pengene til. Du betaler kun renter av beløp som er overført til din konto, og nedbetalingen tilpasser du din økonomi.

 

Vi gjør oppmerksom på at det blir foretatt en kredittvurdering, du vil motta beskjed om dette i posten.

 

Det tar 2-3 virkedager å behandle søknaden. Hvis søknaden blir innvilget, sender vi avtalen til deg i posten for at du skal signere og returnere den til oss. Når vi mottar signert avtale, oppretter vi lånekonto og utbetaler beløpet til den kontoen du har oppgitt som utbetalingskont i søknaden.

 

Du kan knytte en betalingsforsikring til dette lånet. Du får da en trygghet for at månedlig innbetaling på lånet ditt dekkes selv om du skulle være uheldig å ikke kunne arbeide i en periode på grunn av ulykke, sykdom eller dersom du skulle bli ufrivillig arbeidsledig. Ved tap av liv vil sikringen sørge for at restgjelden slettes.

Jeg/vi er innforstått med at jeg/vi vil bli kredittvurdert, og at kilder kan bli kontaktet for referanser: arbeidsgiver, bankforbindelser, kortselskaper, kredittopplysninger og offentlig tilgjengelige kilder. Ved skriftlig henvendelse kan du til enhver tid be om å få innsyn i opplysninger vi har registrert om deg.

 

Her kan du lese vilkår/betingelser.

  • [printicon]
Personopplysninger

Personlige opplysninger

Boforhold og sivilstatus

Utdanning og arbeidsforhold

Kreditt

Inntekt og gjeld

Kredittopplysninger

Egenerklæring

Egenerklæring

I henhold til gjeldende avtalevilkår erklærer jeg at:
Jeg på nåværende tidspunkt ikke er helt eller delvis arbeidsufør grunnet sykdom eller ulykke og har heller ikke vært helt eller delvis arbeidsufør i mer enn 30 dager, sammenhengende eller til sammen, det siste året; jeg har ikke vært innlagt på sykehus i mer enn 10 dager sammenhengende i løpet av de siste 2 årene; jeg har ikke fått behandling for hjerte- eller karsykdom, kreft eller andre problemer med nyrer, lever, hjerne eller lunger i den samme tidsperioden (2 år); jeg mottar ikke fysioterapi grunnet ulykke; jeg mottar ikke noen form for stønad eller godtgjørelse for noen form for uførhet. Jeg er videre ikke kjent med eventuell forestående oppsigelse.
Jeg er innforstått med at forsikringen kan være ugyldig dersom noen av opplysningene jeg gir er uriktige.

 
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
915 04800