Antall låntakere:
 
 
-
Kalkulatoren beregner ikke høyere lån enn 15 millioner.

Din låneevne er god, og vi anbefaler deg å be oss om et tilbud for å få et nøyaktig svar.
Bruk knappen ovenfor eller ring oss på telefon (+47 915)04800.

Anbefalt maks. lånebeløp:

Har du forsørgeransvar kan du  teste din låneevne her.trueLaaneevnekalkulatorfullInitiertAntallLaanetakereAntallBarnBarnIBarnehageBarnasAlderListe1BarnasAlderListe2BarnasAlderListe3BarnasAlderListe4BarnasAlderListe5InntektLaanBeOmTilbudLinkBoliglaanLinkFastrenteLinkLaaneevneSkrivUtantallLaanetakereantallBarnantallBarnIBarnehagebarnAlder1barnAlder2barnAlder3barnAlder4barnAlder5inntektlaanlaanebeloplaanebelopprisnybolig6000000200000010000  krfalse30000001500000010000  krfalse910209999999961500000010000050008.68.6251240.04000813004535015[25000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]7.814.2513.75[{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":3387}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":4149}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":5461}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":6529}][{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":2248}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":2531}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":3506}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":4051}]5000[970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 0][{"incomeMin":0, "incomeMax":509599, "percentage":0}, {"incomeMin":509600, "incomeMax":828299, "percentage":9}, {"incomeMin":828300, "incomeMax":40000000, "percentage":12}]40MF20.003300[{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":610}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":610}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":880}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":880}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1130}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1130}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1630}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1630}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1830}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":2030}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2050}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2540}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2030}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2520}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":1820}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2120}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":300}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":300}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":450}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":450}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":510}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":510}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":560}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":560}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":580}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":550}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":770}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":630}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":780}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":660}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":780}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":660}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":280}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":280}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":310}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":310}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":220}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":220}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":140}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":140}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":210}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":210}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":340}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":220}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":480}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":340}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":650}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":510}, {"gender":"F", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":600}, {"gender":"M", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":510}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":130}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":130}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":320}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":550}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":550}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":650}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":650}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":810}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":810}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1030}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1030}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":930}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":930}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":930}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":930}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":320}, {"gender":"F", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":320}, {"gender":"F", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":320}, {"gender":"F", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":320}, {"gender":"F", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":630}, {"gender":"M", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":630}, {"gender":"F", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":320}][{"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}][{"numPersons":1, "expense":240}, {"numPersons":2, "expense":300}, {"numPersons":3, "expense":390}, {"numPersons":4, "expense":550}, {"numPersons":5, "expense":640}, {"numPersons":6, "expense":730}, {"numPersons":7, "expense":790}][{"numPersons":1, "expense":320}, {"numPersons":2, "expense":350}, {"numPersons":3, "expense":420}, {"numPersons":4, "expense":540}, {"numPersons":5, "expense":590}, {"numPersons":6, "expense":660}, {"numPersons":7, "expense":690}][{"numPersons":1, "expense":310}, {"numPersons":2, "expense":350}, {"numPersons":3, "expense":430}, {"numPersons":4, "expense":550}, {"numPersons":5, "expense":640}, {"numPersons":6, "expense":770}, {"numPersons":7, "expense":880}][{"numPersons":1, "expense":1450}, {"numPersons":2, "expense":1460}, {"numPersons":3, "expense":1510}, {"numPersons":4, "expense":1620}, {"numPersons":5, "expense":1660}, {"numPersons":6, "expense":1710}, {"numPersons":7, "expense":1720}][{"numPersons":1, "expense":2270}, {"numPersons":2, "expense":2270}, {"numPersons":3, "expense":2270}, {"numPersons":4, "expense":2270}, {"numPersons":5, "expense":3330}, {"numPersons":6, "expense":3330}, {"numPersons":7, "expense":3330}][{"salaryMin":0, "salaryMax":164256, "childExpense1":724, "childExpense2":724, "childExpense3":724, "childExpense4":724, "childExpense5":724}, {"salaryMin":164257, "salaryMax":249999, "childExpense1":2213, "childExpense2":1549, "childExpense3":1107, "childExpense4":1107, "childExpense5":1107}, {"salaryMin":250000, "salaryMax":299999, "childExpense1":2213, "childExpense2":1549, "childExpense3":1107, "childExpense4":1107, "childExpense5":1107}, {"salaryMin":300000, "salaryMax":599999, "childExpense1":2330, "childExpense2":1630, "childExpense3":1165, "childExpense4":1165, "childExpense5":1165}, {"salaryMin":600000, "salaryMax":40000000, "childExpense1":2330, "childExpense2":1630, "childExpense3":1165, "childExpense4":1165, "childExpense5":1165}]%,false true

Våre boliglån:

Boliglån Ung - for deg under 34 år
Finansieringsbevis
Boliglån
Rammelån
Fastrentelån
Mellomfinansiering

Priseksempel Boliglån

Lån:kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
Nom. rente 3,65 % p.a.. Annuitetslån med effektiv rente  3,77 % p.a. inkl etableringsomkostninger. Totalt: kr 3 069 107.
  
Gjelder lån i DNB Boligkreditt. Prisen er pr 4.4.14 og kan bli endret.
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800

Om Test din låneevne

Kalkulatoren gir en indikasjon på hvor mye du kan låne til bolig, utfra de opplysningene du legger inn.

Levekostnader (SIFO-budsjett) er hensyntatt i kalkultoren.

Send inn en lånesøknad så får du en individuell vurdering og et uforpliktende lånetilbud.

 

På boligjakt?

Å kjøpe bolig er en stor begivenhet, og det er mange ting å tenke på.
Tema: Kjøpe Bolig