Kalkulatoren gir en indikasjon på hvor mye du kan låne til bolig.  Levekostnader (SIFO-budsjett) er hensyntatt.
Vi regner gjerne konkret på dine muligheter sammen med deg. Bruk lånesøknaden og vi tar kontakt.

Antall låntakere:
 
 
-
Kalkulatoren beregner ikke høyere lån enn 15 millioner.

Din låneevne er god, og vi anbefaler deg å be oss om et tilbud for å få et nøyaktig svar.
Bruk knappen ovenfor eller ring oss på telefon (+47 915)04800.

Beregnet maks. lånebeløp:

Har du forsørgeransvar kan du  teste din låneevne her.trueLaaneevnekalkulatorfullInitiertAntallLaanetakereAntallBarnBarnIBarnehageBarnasAlderListe1BarnasAlderListe2BarnasAlderListe3BarnasAlderListe4BarnasAlderListe5InntektLaanBeOmTilbudLinkBoliglaanLinkFastrenteLinkLaaneevneSkrivUtantallLaanetakereantallBarnantallBarnIBarnehagebarnAlder1barnAlder2barnAlder3barnAlder4barnAlder5inntektlaanlaanebeloplaanebelopprisnybolig6000000200000010000  krfalse30000001500000010000  krfalse910209999999961500000010000050007.47.4301243.04000890505040015[25000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]8.213.9513.05[{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":3527}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":4321}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":5687}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":6800}][{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":2353}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":2649}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":3670}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":4239}]5000[970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 0][{"incomeMin":0, "incomeMax":550549, "percentage":0}, {"incomeMin":550550, "incomeMax":885599, "percentage":9}, {"incomeMin":885600, "incomeMax":40000000, "percentage":12}]40MF20.003300[{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":650}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":650}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":940}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":940}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1210}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1210}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1750}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1750}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1950}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":2170}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2190}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2720}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2170}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2700}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":1940}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2270}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":290}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":290}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":440}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":440}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":500}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":500}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":540}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":540}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":570}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":540}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":750}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":620}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":760}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":640}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":760}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":640}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":300}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":300}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":330}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":330}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":230}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":230}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":150}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":150}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":220}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":220}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":350}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":230}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":500}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":350}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":680}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":530}, {"gender":"F", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":620}, {"gender":"M", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":530}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":140}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":140}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":340}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":340}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":580}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":580}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":680}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":680}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":830}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":830}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1090}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1090}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":980}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":980}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":980}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":980}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":340}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":340}, {"gender":"F", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":340}, {"gender":"M", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":340}, {"gender":"F", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":340}, {"gender":"M", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":340}, {"gender":"F", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":340}, {"gender":"M", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":340}, {"gender":"F", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":680}, {"gender":"M", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":680}, {"gender":"F", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":340}, {"gender":"M", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":340}][{"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}][{"numPersons":1, "expense":220}, {"numPersons":2, "expense":280}, {"numPersons":3, "expense":360}, {"numPersons":4, "expense":500}, {"numPersons":5, "expense":620}, {"numPersons":6, "expense":660}, {"numPersons":7, "expense":720}][{"numPersons":1, "expense":340}, {"numPersons":2, "expense":370}, {"numPersons":3, "expense":440}, {"numPersons":4, "expense":560}, {"numPersons":5, "expense":620}, {"numPersons":6, "expense":690}, {"numPersons":7, "expense":720}][{"numPersons":1, "expense":320}, {"numPersons":2, "expense":370}, {"numPersons":3, "expense":450}, {"numPersons":4, "expense":580}, {"numPersons":5, "expense":670}, {"numPersons":6, "expense":810}, {"numPersons":7, "expense":920}][{"numPersons":1, "expense":1470}, {"numPersons":2, "expense":1480}, {"numPersons":3, "expense":1530}, {"numPersons":4, "expense":1640}, {"numPersons":5, "expense":1690}, {"numPersons":6, "expense":1740}, {"numPersons":7, "expense":1750}][{"numPersons":1, "expense":2280}, {"numPersons":2, "expense":2280}, {"numPersons":3, "expense":2280}, {"numPersons":4, "expense":2280}, {"numPersons":5, "expense":3130}, {"numPersons":6, "expense":3130}, {"numPersons":7, "expense":3130}][{"salaryMin":0, "salaryMax":198832, "childExpense1":769, "childExpense2":769, "childExpense3":769, "childExpense4":769, "childExpense5":769}, {"salaryMin":198833, "salaryMax":249999, "childExpense1":2350, "childExpense2":1645, "childExpense3":1175, "childExpense4":1175, "childExpense5":1175}, {"salaryMin":250000, "salaryMax":353479, "childExpense1":2350, "childExpense2":1645, "childExpense3":1175, "childExpense4":1175, "childExpense5":1175}, {"salaryMin":353480, "salaryMax":599999, "childExpense1":2480, "childExpense2":1736, "childExpense3":1240, "childExpense4":1240, "childExpense5":1240}, {"salaryMin":600000, "salaryMax":40000000, "childExpense1":2480, "childExpense2":1736, "childExpense3":1240, "childExpense4":1240, "childExpense5":1240}]%,false true

Priseksempel Boliglån

2,55 % nom. rente
2,64 % eff. rente
Annuitetslån, 25 år
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 723 350

Priseks. Boliglån for Unge

2,25 % nom. rente
2,33 % eff. rente
Annuitetslån, 25 år
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 633 350

Priseks. BLU Start

1,90% nom.rente
1,98% eff.rente
Annuitetslån,25 år
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 530 750