Kalkulatoren gir en indikasjon på hvor mye du kan låne til bolig.  Levekostnader (SIFO-budsjett) er hensyntatt.
Vi regner gjerne konkret på dine muligheter sammen med deg. Bruk lånesøknaden og vi tar kontakt.

Antall låntakere:
 
 
-
Kalkulatoren beregner ikke høyere lån enn 15 millioner.

Din låneevne er god, og vi anbefaler deg å be oss om et tilbud for å få et nøyaktig svar.
Bruk knappen ovenfor eller ring oss på telefon (+47 915)04800.

Beregnet maks. lånebeløp:

Har du forsørgeransvar kan du  teste din låneevne her.trueLaaneevnekalkulatorfullInitiertAntallLaanetakereAntallBarnBarnIBarnehageBarnasAlderListe1BarnasAlderListe2BarnasAlderListe3BarnasAlderListe4BarnasAlderListe5InntektLaanBeOmTilbudLinkBoliglaanLinkFastrenteLinkLaaneevneSkrivUtantallLaanetakereantallBarnantallBarnIBarnehagebarnAlder1barnAlder2barnAlder3barnAlder4barnAlder5inntektlaanlaanebeloplaanebelopprisnybolig6000000200000010000  krfalse30000001500000010000  krfalse910209999999961500000010000050008.38.3251243.04000841504535015[25000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]8.214.0512.95[{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":3448}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":4224}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":5559}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":6647}][{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":2288}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":2577}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":3569}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":4124}]5000[970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 0][{"incomeMin":0, "incomeMax":509599, "percentage":0}, {"incomeMin":527400, "incomeMax":828299, "percentage":9}, {"incomeMin":857300, "incomeMax":40000000, "percentage":12}]40MF20.003300[{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":630}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":630}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":910}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":910}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1170}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1170}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1700}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1700}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1995}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1995}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2380}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2380}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2360}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2360}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2040}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2040}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":300}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":300}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":450}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":450}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":510}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":510}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":560}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":560}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":570}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":570}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":705}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":705}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":720}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":720}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":720}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":720}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":290}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":290}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":320}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":220}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":220}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":140}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":140}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":210}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":210}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":280}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":280}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":415}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":415}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":595}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":595}, {"gender":"F", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":565}, {"gender":"M", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":565}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":130}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":130}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":320}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":560}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":560}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":660}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":660}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":830}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":830}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1050}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1050}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":950}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":950}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":950}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":950}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":325}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":325}, {"gender":"F", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":325}, {"gender":"M", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":325}, {"gender":"F", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":325}, {"gender":"M", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":325}, {"gender":"F", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":325}, {"gender":"M", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":325}, {"gender":"F", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":650}, {"gender":"M", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":650}, {"gender":"F", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":325}, {"gender":"M", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":325}][{"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}][{"numPersons":1, "expense":230}, {"numPersons":2, "expense":290}, {"numPersons":3, "expense":380}, {"numPersons":4, "expense":530}, {"numPersons":5, "expense":620}, {"numPersons":6, "expense":700}, {"numPersons":7, "expense":760}][{"numPersons":1, "expense":330}, {"numPersons":2, "expense":360}, {"numPersons":3, "expense":440}, {"numPersons":4, "expense":560}, {"numPersons":5, "expense":650}, {"numPersons":6, "expense":790}, {"numPersons":7, "expense":900}][{"numPersons":1, "expense":320}, {"numPersons":2, "expense":360}, {"numPersons":3, "expense":440}, {"numPersons":4, "expense":560}, {"numPersons":5, "expense":650}, {"numPersons":6, "expense":790}, {"numPersons":7, "expense":900}][{"numPersons":1, "expense":1470}, {"numPersons":2, "expense":1480}, {"numPersons":3, "expense":1530}, {"numPersons":4, "expense":1640}, {"numPersons":5, "expense":1690}, {"numPersons":6, "expense":1740}, {"numPersons":7, "expense":1750}][{"numPersons":1, "expense":2400}, {"numPersons":2, "expense":2400}, {"numPersons":3, "expense":2400}, {"numPersons":4, "expense":2400}, {"numPersons":5, "expense":3480}, {"numPersons":6, "expense":3480}, {"numPersons":7, "expense":3480}][{"salaryMin":0, "salaryMax":164256, "childExpense1":747, "childExpense2":747, "childExpense3":747, "childExpense4":747, "childExpense5":747}, {"salaryMin":164257, "salaryMax":249999, "childExpense1":2284, "childExpense2":1599, "childExpense3":1142, "childExpense4":1142, "childExpense5":1142}, {"salaryMin":250000, "salaryMax":299999, "childExpense1":2284, "childExpense2":1599, "childExpense3":1142, "childExpense4":1142, "childExpense5":1142}, {"salaryMin":300000, "salaryMax":599999, "childExpense1":2408, "childExpense2":1684, "childExpense3":1203, "childExpense4":1203, "childExpense5":1203}, {"salaryMin":600000, "salaryMax":40000000, "childExpense1":2405, "childExpense2":1684, "childExpense3":1203, "childExpense4":1203, "childExpense5":1203}]%,false true

Våre boliglån:

Boliglån Ung - for deg under 34 år
Finansieringsbevis
Boliglån
Rammelån
Fastrentelån
Mellomfinansiering

Priseksempel Boliglån Ung

2,90% nominell rente
3,00% effektiv rente
25 års nedbetaling
Annuitetslån
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 830 750

Gjelder lån i DNB Boligkreditt
Pris pr. 7.1.15

Priseksempel Boliglån

3,25 % nominell rente
3,36 % effektiv rente
25 års nedbetaling
Annuitetslån
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 940 550

Gjelder lån i DNB Boligkreditt
Pris pr. 7.1.15

Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800
Chat med Eiendom

Alle dager 14.00-22.00.

boligreisen

Start opplevelsen på boligreisen.no