Hvor mye kan jeg låne?

Denne kalkulatoren gir en pekepinn på hvor mye man kan ha  i samlet boliglån. Ønsker du å vite hvor mye du kan låne? Det tar bare noen minutter å søke, og du får et uforpliktende tilbud. 

Antall låntakere:
 
 
-
Kalkulatoren beregner ikke høyere lån enn 15 millioner.

Din låneevne er god, og vi anbefaler deg å be oss om et tilbud for å få et nøyaktig svar.
Bruk knappen ovenfor eller ring oss på telefon (+47 915)04800.

Beregnet maks. lånebeløp:

Har du forsørgeransvar kan du  teste din låneevne her.trueLaaneevnekalkulatorfullInitiertAntallLaanetakereAntallBarnBarnIBarnehageBarnasAlderListe1BarnasAlderListe2BarnasAlderListe3BarnasAlderListe4BarnasAlderListe5InntektLaanBeOmTilbudLinkBoliglaanLinkFastrenteLinkLaaneevneSkrivUtantallLaanetakereantallBarnantallBarnIBarnehagebarnAlder1barnAlder2barnAlder3barnAlder4barnAlder5inntektlaanlaanebeloplaanebelopprisnybolig6000000200000010000  krfalse30000001500000010000  krfalse910209999999961500000010000050007.357.35301244.04000947505315015[25000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]8.213.5510.45[{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":3768}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":4615}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":6073}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":7263}][{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":2489}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":2802}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":3882}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":4484}]5000[970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 0][{"incomeMin":0, "incomeMax":164099, "percentage":0}, {"incomeMin":164100, "incomeMax":230949, "percentage":0.93}, {"incomeMin":230950, "incomeMax":580649, "percentage":2.41}, {"incomeMin":580650, "incomeMax":934049, "percentage":11.52}, {"incomeMin":934050, "incomeMax":40000000, "percentage":14.52}]40MF20.003300[{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":670}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":670}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":970}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":970}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1250}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1250}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1800}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1800}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":2020}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":2240}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2260}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2810}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2240}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2790}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2010}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2340}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":350}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":350}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":470}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":470}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":520}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":520}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":570}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":570}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":590}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":560}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":800}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":660}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":830}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":780}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":830}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":780}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":320}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":350}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":350}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":240}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":240}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":150}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":150}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":230}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":230}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":380}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":240}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":530}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":380}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":720}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":570}, {"gender":"F", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":660}, {"gender":"M", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":570}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":140}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":140}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":350}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":350}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":600}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":600}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":700}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":700}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1040}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1040}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1190}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1190}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":1220}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":1220}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":1220}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":1220}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":354}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":354}, {"gender":"F", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":354}, {"gender":"M", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":354}, {"gender":"F", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":354}, {"gender":"M", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":354}, {"gender":"F", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":354}, {"gender":"M", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":354}, {"gender":"F", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":708}, {"gender":"M", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":708}, {"gender":"F", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":354}, {"gender":"M", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":354}][{"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}][{"numPersons":1, "expense":240}, {"numPersons":2, "expense":300}, {"numPersons":3, "expense":400}, {"numPersons":4, "expense":560}, {"numPersons":5, "expense":650}, {"numPersons":6, "expense":730}, {"numPersons":7, "expense":800}][{"numPersons":1, "expense":370}, {"numPersons":2, "expense":400}, {"numPersons":3, "expense":480}, {"numPersons":4, "expense":610}, {"numPersons":5, "expense":670}, {"numPersons":6, "expense":750}, {"numPersons":7, "expense":780}][{"numPersons":1, "expense":360}, {"numPersons":2, "expense":400}, {"numPersons":3, "expense":490}, {"numPersons":4, "expense":620}, {"numPersons":5, "expense":730}, {"numPersons":6, "expense":870}, {"numPersons":7, "expense":1000}][{"numPersons":1, "expense":2140}, {"numPersons":2, "expense":2140}, {"numPersons":3, "expense":2250}, {"numPersons":4, "expense":2380}, {"numPersons":5, "expense":2380}, {"numPersons":6, "expense":2410}, {"numPersons":7, "expense":2410}][{"numPersons":1, "expense":1}, {"numPersons":2, "expense":1}, {"numPersons":3, "expense":1}, {"numPersons":4, "expense":1}, {"numPersons":5, "expense":1}, {"numPersons":6, "expense":1}, {"numPersons":7, "expense":1}][{"salaryMin":0, "salaryMax":500499, "childExpense1Percent":6, "childExpense2Percent":6, "childExpense3Percent":6, "childExpense4Percent":6, "childExpense5Percent":6}, {"salaryMin":500500, "salaryMax":99999999, "childExpense1":2730, "childExpense2":1911, "childExpense3":1365, "childExpense4":1365, "childExpense5":1365}]%,false true

Priseks. Boliglån for Unge

2,35 % nom. rente
2,44 % eff. rente
Annuitetslån, 25 år
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 664 075

Priseks. BLU Start

2,05% nom.rente
2,13% eff.rente
Annuitetslån,25 år
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 574 975

Verdt å vite

Beregning er  basert  på generelle forutsetninger. Send oss en søknad så får du vite hvor mye du kan låne i forhold til din økonomi.

Vi kan  ikke tilby boliglån utover 5 ganger brutto inntekt.(Boliglånsforskriften)