ID-sikring

id-sikring

Stadig flere opplever at deres identitet stjeles og misbrukes - få hjelp til å forebygge, oppdage og begrense misbruk av din identitet.

Hva er identitetstyveri?

Med identitetstyveri menes situasjoner der en tredjepart, uten ditt samtykke, benytter seg av ditt identifikasjonsbevis med den hensikt å begå økonomisk svindel. Det kan for eksempel være å kjøpe varer, åpne en bankkonto, søke om kredittkort, lån eller registrere telefonabonnement i ditt navn.

Et identifikasjonsbevis er enhver legitimasjon som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel pass, bankkort, sertifikat, personnumre, kontonumre, login-koder, digital signatur, osv.

Slik fungerer tjenesten

Vi kan hjelpe deg med å fastslå om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted som følge av et identitetstyveri. Vi hjelper deg med å få oversikt over kredittforespørsler og betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsselskapene, og med å kartlegge omfanget av eventuelle økonomiske uregelmessigheter.

Vi er også behjelpelige med å iverksette tiltak for å forhindre ytterligere økonomisk misbruk, som for eksempel ved å sperre for adresseendring hos Posten og legge inn frivillig kredittsperre hos kredittopplysningsselskapene. I tillegg kan vi bistå med å avvise urettmessige pengekrav, for eksempel ved utforming av brev til angivelige kreditor(er).

Hvordan kontakte DNB Assistanse?

Ring oss på telefon 800 81 030 - tast 1

Du kan kontakte oss 24 timer i døgnet.

Betingelser og unntak

For at DNB Assistanse skal kunne avvise kreditorers krav eller foreta andre handlinger på vegne deg må du utstede en fullmakt til DNB Assistanse.

Delen av tjenesten som omfatter å begrense skadeomfanget etter at et identitetstyveri er funnet sted dekker ikke ID-tyveri begått av din nærmeste familie eller personer i din husholdning.

Du plikter å politianmelde identitetstyveriet hvis DNB Assistanse skal avvise kreditors krav på dine vegne (ved fullmakt til DNB Assistanse).

Tjenesten omfatter ikke erstatning av økonomisk tap som følge av identitetstyveriet, herunder utgifter til nye id-papirer, bankkort o.l.

Tjenesten dekker ikke juridisk bistand.