Fordel hos Deloitte Advokatfirma

mann forran gruppe
DNB og Deloitte gir deg som SAGA-kunde tilgang til en rekke tjenester hos Deloitte Advokatfirma og du får 20 prosent rabatt på standard timesats på alle tjenester.

Fordeler for SAGA kunder hos Deloitte

DNB og Deloitte har inngått en avtale som gir deg som SAGA kunde tilgang til en rekke tjenester hos Deloitte Advokatfirma. Under denne avtalen får du også 20% rabatt på standard timesats på alle tjenester.

DNBs kunder gis videre anledning til å få en kort konsultasjon (på telefon eller i møte) med Deloitte Advokatfirma hvor formålet er å klarlegge hvorvidt man har en sak å forfølge - eller om Deloitte Advokatfirmas bistand er hensiktsmessig i den konkrete sak. Dersom konsultasjonen ikke medfører oppdrag, faktureres det ikke for denne konsultasjonen.


Deloitte Advokatfirma forplikter seg til å gi deg tilbakemelding på henvendelser samme dag eller senest den påfølgende arbeidsdag. Logg inn i nettbanken for å få oppgitt kontaktinformasjon.

Nettressurser fra Deloitte

Deloitte Advokatfirma har lansert ny arveguide. Arveguiden tar for seg spørsmål om hvem som har arverett, samt spørsmål om arveavgift og verdsettelse. Deloitte Nøkkelen gir deg en alltid tilgjengelig oversikt over viktige skatter og avgifter. Du kan laste ned appen til din mobil eller brosjyren her.

Bredt tjenestespekter

Gjennom avtalen får du tilgang til alle de advokattjenester som Deloitte Advokatfirma til enhver tid tilbyr. Dette omfatter blant annet bistand og rådgivning innen:

 • Generell og spesiell skattebistand i og utenfor Norge
 • Ligningspapirer og bistand i forbindelse med kontroll fra skatte- og avgiftsmyndighetene
 • Arv, testament, gaver, generasjonsskifte, dødsbobehandling, ektepakt, samboeravtaler, skifteoppgjør mv.
 • Rådgivning og praktisk bistand til personer som flytter over landegrensene, herunder skatt, trygd, pensjon, arbeidsrett og immigrasjon
 • Stiftelse, avvikling, kapitalendringer, aksjonæravtale, etc. - alle typer selskapsformer og eiers posisjon i denne forbindelse
 • Fusjon, fisjon og skattefri omdannelse av en virksomhetsform til en annen
 • Hensiktsmessig organisering og omorganisering av formuesmassen i for eksempel investeringsselskap, konsernstruktur og selskapsform
 • MVA-rådgivning, kvalitetssikre avgiftshåndtering, avgiftsoptimalisering ved bygg/fast eiendom mv.
 • Oppkjøp av virksomheter, bistand med due dilligence og verdiberegninger
 • Utarbeidelse av kontrakter og avtaler, herunder aksjekjøpsavtaler, kjøp/salgsavtaler, opsjonsavtaler, ansettelsesavtaler, sameieravtaler mv.
 • Alle problemstillinger knyttet til fast eiendom
 • Arbeidsrettslige problemstillinger
 • Pensjon og forsikring
 • Prosess for domstolene

Kontaktpersoner Deloitte

Oslo, Akershus:
Torill Aamelfot, tlf 959 26 807

Innlandet:
Bjørn Ofstad, tlf 928 00216

Drammen:
Eivind Thorstad, tlf 908 08 606

Vestfold/Grenland:
Bjørn-Olav Johansen, tlf 913 55 745

Kristiansand, Grimstad og Lyngdal:
Jens Petter Pedersen, tlf 958 88 025

Stavanger:
Finn Eide, tlf 952 36 266

Haugesund:
Roy Arne Eike, tlf 926 30 398

Bergen, Førde Florø og Sogndal:
Rolf-Erik Disch, tlf 971 80 251

Trondheim:
Rune Sandseter, tlf 481 50 841

Steinkjer:
Grete Overland, tlf 988 68 467

Behov for regnskapstjenester?

Avtalen omfatter også regnskapstjenester utført av Deloitte Services. Som SAGA-kunde får du også 20% rabatt på denne tjenesten i forhold til ordinær pris.

Ta kontakt med din rådgiver eller direkte med Deloitte for å avtale et møte.