Hei og velkommen til oss

SMS-tjenester - oversikt over tjenester

Du kan utføre mange banktjenester ved hjelp av mobilen uansett om du er i Norge eller i utlandet. Du sender SMS til 04800, uten noe mer foran, selv om du er i utlandet.

Nedenfor ser du en oversikt over alle SMS-tjenester og varslinger du kan ta i bruk.

Kodeord for SMS-tjenester

SMS-tjeneste Kodeordet du sender som SMS til 04800
Saldo og transaksjoner på hovedkonto S (eller SALDO)
Saldo og transaksjoner S <SMS-navn på konto>
Saldo på alle kontoer* K (eller KONTOOVERSIKT)*
Saldo og transaksjoner på Mastercard S <SMS-navn på Mastercard>
Overfør mellom egne kontoer
O <SMS-navn fra-konto> <SMS-navn til-konto> <beløp>
Overfør valgt beløp mellom to avtalte kontoer
O (eller OVERFØR)
Overfør fra Mastercard til konto O <SMS-navn Mastercard><SMS-navn til-konto> <beløp>
Betal til familie eller venn BETAL <navn> <beløp> <evt. fritekst>
Total fondsbeholdning FOND
Informasjon om mottatt ikke behandlet eFaktura EFAKTURA
Informasjon om mottatt ikke behandlet elektronisk faktura (eFaktura og Digipost)
FAKTURA
Godkjenne ubehandlet elektronisk faktura (eFaktura og Digipost)
GODKJENN <referansenummer>
Betalinger til forfall BO (eller BETALINGSOVERSIKT)
Informasjon om kodeord HJELP
Kontaktinformasjon KONTAKT
Deaktivere alle varslinger på SMS
STOPP
*Forutsetter at du lager navn på kontoene dine i nettbanken under Innstillinger - SMS-tjenester - Innstillinger. Huk av for kontoen og skriv inn ønsket navn. F.eks Brukskonto = Bruk, og Sparekonto = Spar.

Varslinger

Varslinger Beskrivelse
Saldo over/under valgt grense Få en SMS når disponibel saldo på konto har passert en valgt grense.
Manglende dekning på konto Få en SMS når det mangler dekning på valgt konto
Lønn, trygd og pensjon inn på konto
Få en SMS når det går lønn, trygd eller pensjon inn på konto
Penger ut av konto
  • Få SMS når lån trekkes fra konto
  • Få SMS når en betaling til utlandet er belastet konto
Bruk av Mastercard Få en SMS når ditt Mastercard er brukt i Norge og/eller i utlandet
Bruk av bankkort Få en SMS når ditt Visa/BankAxept er brukt i Norge og/eller i utlandet
eFaktura og Digipost Få en SMS eller e-post når en ubehandlet eFaktura er mottatt i nettbanken, eller få en SMS når en ubehandlet Digipost-faktura er mottatt
Mottatte meldinger til postkassen i nettbanken
Få en SMS eller e-post når du har mottatt melding i postkassen i nettbanken om:
  • Inn- og utbetalinger
  • Kontoutskrift er mottatt
  • Renteendring på lån
  • Sluttsedler for aksjesalg
  • Betalinger som ikke er utført


Varsling på SMS eller e-post
Du kan i noen tilfeller velge om du vil få varslingen på SMS eller e-post. Valget gjør du samtidig som du aktiverer varslingen i nettbanken.

Se også: Kontofon