Spar til pensjon i Lev Mer

Skal du spare til pensjon er vårt beste råd - kom i gang! Start med 100 kroner allerede i dag!
» Jeg ønsker å velge sparebeløp selv           

Pensjon + egen sparing

Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe. Resten må du sørge for å spare selv. Start sparingen tidlig, så får du mer å leve for senere.
 

Lev Mer - et nytt og billigere fond

Med Lev Mer har vi gjort sparing til pensjon både enklere og billigere. Du får automatisk den blandingen av aksjer og renter som er best tilpasset din alder. I tillegg er Lev Mer billigere enn de fleste sammenliknbare fond og pensjonsprodukter.

Med Lev Mer får du:
 • Sparing tilpasset din alder:
  • Mulighet for god avkastning fordi du får mest aksjer i sparingen frem til du er rundt 50 år.
  • Deretter gradvis reduksjon av aksjeandelen mot pensjonsalder, hvor du til slutt sparer det meste i rentefond.
 • En fondsløsning bestående av indeksfond og aktivt forvaltede rentefond
 • Du kan ta ut pengene dersom du har behov for det.
 • Prisen er på bare 0,50 % per år.
 • Minste sparebeløp er 100 kroner.
» Se produktbeskrivelse for verdipapirfondet Lev Mer
 

Sparemåls­kalkulator

Lev Mer er for deg som ønsker å spare til en bedre fremtid. Eller ha litt ekstra å rutte med som pensjonist. Sjekk hva din sparing vil bety for din fremtid

Hvor lenge vil du spare?

Velg antall år du vil spare.

år

Hvor mye vil du spare hver måned?

Prøv forskjellige summer og se resultatet.

kr
 

Slik sparer du smart

 • start med et lite beløp - så øker du etterhvert som du klarer å redusere forbruket ditt
 • spar hver måned -  da sprer du investeringene dine over tid og på den måten blir risikoen lavere
 • spar lenge - da kan du forvente bedre avkastning enn bankkonto
Husk at Lev Mer har kun 100 kroner i minstebeløp og gebyrfritt kjøp og salg.
Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Se også:
» Se hvordan pensjon er bygget opp
» Pensjonskalkulator - ferdig utfylt