Prisliste kort og betaling

Som kunde i DNB får du et gratis grunntilbud som består av konto, nettbank og mobilbank. Du kan også velge kort som er tilpasset deg. Priser på kort og betalingstjenester ser du under. 


Kort Betaling og mobil Annet

 


Årspris belastes konto første virkedag i januar. Bestilles kortet i løpet av året, belastes en forkortet årspris som beregnes fra bestillingsdag og ut året.

Kredittkort (Mastercard)

Hvite kort (Student)

Årspris Gratis
Varekjøp i Norge og i utlandet Gratis
Uttak i minibanker i Norge og utlandet Gratis
Papirfaktura kr 39 (eFaktura gratis)
Overføring fra Mastercard til konto Gratis*
SAS EuroBonus** kr 49 pr måned
Valutauttak i våre minibanker Gratis
Valutapåslag ved varekjøp og uttak i minibanker i utlandet 1,95 %
Nom. rente per år. av benyttet kreditt 18,6 %

*Rente påløper fra dag 1 ved overføring fra Mastercard til konto.
**Les mer om poengopptjeningen for SAS EuroBonus

Priseksempel for bruk av Hvitt Mastercard:
Nominell rente 18,60 %, effektiv rente 40,66 %, 5.000 kroner o/12 mnd. Totalt 5.986 kroner.

SAGA

Årspris Gratis
Varekjøp i Norge og i utlandet Gratis
Uttak i minibanker i Norge og utlandet kr 40 + 1 % av beløp
Papirfaktura kr 39 (eFaktura gratis)
Overføring fra Mastercard til konto Gratis*
SAS EuroBonus** kr 99 pr måned
Tilleggskort kr 250 pr år
Tilleggskort for bi-program Gratis
Valutauttak i våre minibanker kr 30***
Valutapåslag ved varekjøp og uttak i minibanker i utlandet 1,95 %
Nom. rente per år av benyttet kreditt 18 %

*Rente påløper fra dag 1 ved overføring fra Mastercard til konto.
**Les mer om poengopptjeningen for SAS EuroBonus
***Pris for kontantuttak kommer i tillegg.

Priseksempel for bruk av SAGA Gull Mastercard:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 20,21 %, 150.000 kroner o/12 mnd. Totalt 165.492 kroner.

Sølvkort og Grønne kort

Årspris Gratis
Varekjøp i Norge og i utlandet Gratis
Uttak i minibanker i Norge og utlandet kr 40 + 1 % av beløp
Papirfaktura kr 39 (eFaktura er gratis)
Overføring fra Mastercard til konto Gratis*
SAS EuroBonus** kr 49 pr måned
Tilleggskort kr 250 pr år
Valutauttak i våre minibanker kr 30***
Valutapåslag ved varekjøp og uttak i minibanker i utlandet 1,95 %
Nom. rente per år av benyttet kreditt 18,6 %

*Rente påløper fra dag 1 ved overføring fra Mastercard til konto.
**Les mer om poengopptjeningen for SAS EuroBonus
***Pris for kontantuttak kommer i tillegg.

Priseksempel for bruk av Sølv Mastercard:
Nominell rente 18,60 %, effektiv rente 24,19 %, 25.000 kroner o/12 mnd. Totalt 28.058 kroner.

DNB Mastercard

Årspris Gratis
Varekjøp i Norge og i utlandet Gratis
Uttak i minibanker i Norge og utlandet kr 40 + 1 % av beløp *
Papirfaktura
kr 39 (eFaktura gratis)
Overføring fra Mastercard til konto Gratis**
SAS EuroBonus*** kr 49 pr måned
Tilleggskort Gratis
Valutauttak i våre minbanker kr 30****
Valutapåslag ved varekjøp og uttak i minibanker i utlandet 1,95 %
Nom. rente per år av benyttet kreditt 19,2 %

*Gjelder også varekjøp på postkontor og Post i Butikk
**Rente påløper fra dag 1 ved overføring fra Mastercard til konto.
***Les mer om poengopptjeningen for SAS EuroBonus
****Pris for kontantuttak kommer i tillegg.

Priseksempel for bruk av DNB Mastercard:
Nominell rente 19,20 %, effektiv rente 24,25 %, 30.000 kroner o/12 mnd. Totalt 33.679 kroner.

Digitale tjenester

Vipps

Per transaksjon Gratis
Per transaksjon over 5000 kr 1 % av beløpet

Nettbank og mobilbank

Bruk Gratis
Tilsendt kvittering med oblat kr 20

SMS-tjenester og varslinger

Bruk kr 2*

Du betaler per SMS du mottar fra banken. Prisene samles opp og belastes kontoen din i slutten av hver måned. Pris for bruk av våre SMS-tjenester og varslinger betaler du altså ikke via mobilabonnementet eller mobilregningen.

* Betalinger og overføringer via SMS er gratis for deg med Hvite kort. For Barn under 18 år er alle SMS-tjenester og varslinger gratis.

Manuelle tjenester

BrevGiro

Betaling per giro (porto per konvolutt kommer i tillegg) kr 12
Utstedelse av utbetalingsanvisning kr 100
Tilsendt kvitteringsliste kr 10
Retur pga. feil eller manglende dekning kr 95

Avslutning av konto

Avslutning av konto mot annen konto i DNB  Gratis
Avslutning av konto mot konto i annen bank  kr 75

Post i Butikk, postkontor

Uttak fra konto kr 20
Innskudd på konto Gratis
Betaling av Giro 
kr 100
Heving av giro utbetaling:       
- kontant utbetalt
- for innskudd på konto                                              

kr 50
Gratis

Bankkontor

Kjøp av gavesjekk/ bankremisse kr 75
Sjekk/ bankremisse/ Giroutbetaling for godskrift på konto Gratis
Tilbakeføring av ikke hevet Giroutbetaling kr 50
Vekslingsomkostninger valuta* kr 50
*Gjelder kun på Oslo Lufthavn

Kopibestillinger

Bestilling av giro, kontoutskrift, årsoppgave per kopi * kr 100
Transaksjonsliste per konto - valgfri periode kr 250
* Makspris kr 750 per konto per år

Bankboks

Arbeid i forbindelse med boring av bankboks, dersom kunden har mistet begge nøkler kr 1500
Informasjon om priser for leie av din bankboks får du ved henvendelse til det aktuelle DNB-kontor. Vi avvikler denne tjenesten og leier derfor ikke ut nye bankbokser.Kontofon og Telegiro

Per oppringning kr 2

Bankkort

Mitt første kort og Ungdomskort

Årspris Gratis
Varekjøp i Norge og i utlandet Gratis
Uttak i våre minibanker Gratis
Uttak i andre bankers minibank Gratis
Valutauttak i våre minibanker
Gratis
Kontantuttak i utlandet minibank og bank Gratis
Valutapåslag 1,95 %
Beløpsgrenser for Mitt første kort
Beløpsgrense i minibank
2.500,- pr. 4 dager
Beløpsgrense i minibank utland
9.900,- pr. 4 døgn
Beløpsgrense for varekjøp i Norge
5.000,- pr. 3 døgn
Beløpsgrense for varekjøp utland
5.000,- pr. 3 døgn
Beløpsgrense for manuelt uttak
Disponibel saldo
Beløpsgrenser for Ungdomskortet
Beløpsgrense i minibank
5.000,- pr. 4 dager
Beløpsgrense i minibank utland
9.900,- pr. 4 døgn
Beløpsgrense for varekjøp i Norge
10.000,- pr. 3 døgn
Beløpsgrense for varekjøp utland
10.000,- pr. 3 døgn
Beløpsgrense for manuelt uttak
Disponibel saldo

Hvite kort (Student)

Årspris Gratis
Varekjøp i Norge og i utlandet Gratis
Uttak i våre minibanker Gratis
Uttak i andre bankers minibank Gratis
Visauttak i annen bank i Norge Gratis
Valutauttak i våre minibanker
Gratis
Kontantuttak i utlandet minibank og bank Gratis
Valutapåslag 1,95 %
Tilleggskort per år kr 275
Manuell rebestilling kort kr 200
Beløpsgrense i minibank
9.900,- pr. 4 døgn og 20.000,- i DNBs innendørs automater
Beløpsgrense i minibank utland
9.900,- pr. 4 døgn
Beløpsgrense for varekjøp i Norge
100.000,- pr. døgn
Beløpsgrense for varekjøp utland
Disponibel saldo
Beløpsgrense for manuelt uttak
Disponibel saldo

SAGA

Årspris kr 275
Varekjøp i Norge og i utlandet Gratis
Uttak i våre minibanker kr 10
Uttak i andre bankers minibank kr 10
Valutauttak i våre minbanker* kr 20
Visauttak i annen bank i Norge kr 35
Kontantuttak i utlandet minibank og bank kr 40
Valutapåslag 1,95 %
Manuell rebestilling kort kr 200
Tilleggskort per år kr 275

*10 kroner for valutakjøp fremkommer på kvitteringen, og 10 kroner for generelt minibankuttak fremkommer først på månedlig kontoutskrift.

Beløpsgrense i minibank
9.900,- pr. døgn og 20.000,- i DNBs innendørs automater
Beløpsgrense i minibank utland
9.900,- pr. døgn
Beløpsgrense for varekjøp i Norge
250.000,- pr. døgn
Beløpsgrense for varekjøp utland
Disponibel saldo
Beløpsgrense for manuelt uttak
Disponibel saldo

Sølvkort og Grønne kort

Årspris kr 275
Varekjøp i Norge og i utlandet Gratis
Uttak i våre minibanker kr 10
Uttak i andre bankers minibank kr 10
Valutauttak i våre minbanker* kr 20
Visauttak i annen bank i Norge kr 35
Kontantuttak i utlandet minibank og bank kr 40
Valutapåslag 1,95 %
Manuell rebestilling kort kr 200
Tilleggskort per år kr 275

*10 kroner for valutakjøp fremkommer på kvitteringen, og 10 kroner for generelt minibankuttak fremkommer først på månedlig kontoutskrift.

Beløpsgrense i minibank
9.900,- pr. 4 dager
20.000,- i DNBs innendørs automater
Beløpsgrense i minibank utland
9.900,- pr. 4 døgn
Beløpsgrense for varekjøp i Norge
100.000,- pr. døgn
Beløpsgrense for varekjøp utland
Disponibel saldo
Beløpsgrense for manuelt uttak
Disponibel saldo

Andre kort

Årspris kr 275
Varekjøp i Norge og i utlandet Gratis
Uttak i våre minibanker kr 10
Uttak i andre bankers minibank kr 10
Valutauttak i våre minibanker*
kr 20
Visauttak i annen bank i Norge kr 35
Kontantuttak i utlandet, minibank og bank kr 40
Valutapåslag 1,95 %
Manuell rebestilling kort kr 200
Tilleggskort per år kr 275

*10 kroner for valutakjøp fremkommer på kvitteringen, og 10 kroner for generelt minibankuttak fremkommer først på månedlig kontoutskrift.

Betaling utland

Betalinger til utlandet

  I nettbank Manuelt
Europa-betaling 1) kr 30  
Normal kr 60  
Ekspress kr 300  
Til mottaker uten konto/sjekk   kr 260
Betalinger til utlandet - tilleggstjenester    
Tilleggspris når avsender skal betale omkostningene i utlandet 3)
kr 135  
Telefaks ekstra varsling kr 150  
Reklamasjon som skyldes feil fra kunde (herunder stopp/tilbakekalling av betaling) 2) kr 300*  
*Pris gjelder alle reklamasjoner over NOK 1.000

1) Beløpet må overføres i mottakerlandets valuta eller euro. Les mer om hvilke land her. Omkostningsalternativet skal være: Delt – avsender/mottaker.

2) Eventuelle omkostninger i annen bank vil komme i tillegg.
NB! Er betalingen belastet konto, innebærer en tilbakekalling at betalingen vil bli tilbakeført etter bankens kjøpskurs i den aktuelle valuta. Vekslingen vil normalt medføre et tap.

3) Det kan for betalinger i ikke-EU/EØS-valuta og/eller til land utenfor EU/EØS bli belastet gebyrer i utlandet til tross for at tillegget er betalt.

Faste oppdrag har samme pris som for tilsvarende papirbasert oppdrag.


Betalinger fra utlandet

  I nettbank
Utenlandssjekk i NOK og valuta
Beløp inntil NOK 5000 (eller motverdi i utenlandsk valuta) kr 50  
Beløp over NOK 5000 (eller motverdi i utenlandsk valuta) kr 100  
EU/ SEPA-betaling 1) kr 20  
Pensjonsbetaling til konto 2) Gratis  
Beløp inntil NOK 500   kr 20
Beløp NOK 500 - 2000 3)   kr 75
Beløp over NOK 2000 3)   kr 150
Pensjonssjekk   Gratis
Betalinger fra utlandet - tilleggstjenester  
Telefaks ekstra varsling kr 150
Honorert sjekk i retur fra utenlandsk bank 4) kr 150
Sjekk til honorering gjennom bank i utlandet med motverdi over NOK 20.000 5)
kr 450
Reisesjekker kr 50 per sjekk

1) Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra EU/EØS-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500.000 i svenske kroner. For beløp over SEK 500.000 er prisen kr 100.
2) Tjenesten er kun gratis for alderspensjonister med norsk fødselsnummer.
3) Gjelder også tilbakebetaling av utenlandsk sjekk utstedt av DNB. Pris kr 20 for beløp under kr 500.
4) Eventuelle omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg.
5) Eventuelle omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg. Prosessen kan ta 8-10 uker.

Brukskonto

Rente på Brukskonto

Rente 0,10 %


Depositumskonto

Etablering og drift av depositumskonto


Nettbank Kontor
Pris kr 300 kr 1 000
Rente for beløp over 0,00: 0,10 %
Rente for beløp over 99.999,99 (*): 0,55 %
Renten gjelder uavhengig av hvor kontoen er åpnet

(*) Renten gjelder for hele beløpet

Kodebrikke

Betalingsoppdrag

Retur av betalingsoppdrag

Retur alle typer betalinger kr 95

Valuteringsregler

Valuteringsoversikt

Transaksjonstype Valutering Før "cut-off" Etter "cut-off"
Ut Debet Dagens dato Neste bankdag
Pris Debet Dagens dato Neste bankdag
Sjekk Debet Dagens dato Dagens dato
Inn Kredit Dagens dato Neste kalenderdag
Overførsel Debet Dagens dato Neste bankdag

Gjelder for uttak og innskudd av kontanter i kasse, innskudd i automater og overførsler. Dagens dato settes automatisk til kl. 13.30 ("cut-off") både på debet- og kreditsiden.

Etter dette tidspunkt settes valuteringsdato til neste bankdag eller neste kalenderdag i henhold til valuteringsoversikten.

Generell informasjon

Priser for mobil- og telefontjenester

Når du ringer til DNB eller bruker våre SMS- eller telefonitjenester, kommer kostnader til din egen teleoperatør i tillegg til prisene oppgitt i prislisten vår.

En del teleoperatører har høyere pris for oppringning til 5-sifrede telefonnumre, enn til 8-sifrede mobil- og fasttelefoner. Vi anbefaler derfor at du bruker telefonnummer 915 04800 i stedet for 04800 når du kontakter oss i DNB. Du kan fortsatt sende SMS til 04800.

Det samme gjelder øvrige 5-sifrede telefonnumre til enheter i DNB-konsernet.  For alle disse anbefaler vi deg å bruke 8-sifret alternativ, der 915 er første tre sifrene.

Bruk av kort i utlandet

Omregningskursen som benyttes ved bruk av kort i utlandet er kurs på oppgjørsdag i henholdsvis VISA int. og Mastercard Int. pluss et valutapåslag (kurspåslag) på 1,95 %. Ved bruk av alle DNBs VISA-merkede og Mastercard merkede kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner.
Vi tar forbehold om prisendringer på produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten. Ved endring av betingelser på produkter og tjenester som du bruker, kan du si opp avtalen kostnadsfritt innen endringene trer i kraft.


Andre priser:

Til prisliste Sparing og Forsikring

Til prisliste Lån
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no