Veiledende priser på lån for privatkunder

Vi vurderer alltid hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

Hos oss trenger du ikke kjøpe andre produkter for å få våre beste priser på boliglån. Skal du disponere rammelånet ditt i nettbanken forutsettes at du har konto i DNB. For SAGA gjelder egne betingelser.

Finn din pris her

Unge inntil 34 år

Med Boliglån for unge kan du låne inntil 85% av boligverdien. 

BLU: Boliglån for unge Nom rente Eff. rente
BLU Start 2,05 % 2,13 %
BLU 2,35 % 2,44 %
     
Fastrentelån for unge    
3 år 2,40 % 2,49 %
5 år 2,85 % 2,95 %
10 år 3,25 % 3,36 %
Prisene kan endres på kort varsel.
Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet 
   
     
Billån Ung    
Egenkapital 35 % eller mer 3,15 % 4,71 %
20-35 % 3,90 % 5,49 %
mindre enn 20 % 4,40 % 6,01 %
     
Etableringslån Ung - inntil kr 50 000  11,05 %  14,34 %

Mellomfinansiering - kontakt oss for tilbud
Hytte/fritidsbolig - kontakt oss for tilbud
Forbruksfinansiering - se Over 34 år

SAGA


  Nom rente Eff. rente
     
Boliglån inntil 75 % av markedsverdi 2,40 % 2,49 %
     
Boliglån inntil 85 % av markedsverdi 2,70 % 2,79 % 
     
Rammelån inntil 60 % av markedsverdi 2,35 % 2,41 %
     
Fastrentelån    
3 år 2,40 % 2,49 %
5 år 2,85 % 2,95 %
10 år 3,25 % 3,36 %
Prisen kan bli endret på kort varsel.
Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet.
   
     
Billån SAGA    
Egenkapital 35 % eller mer 2,99 % 4,41 %
                    20 - 35 % 3,85 % 5,30 %
                    under 20 % 4,25 % 5,72 %
     
SAGA Likviditetsreserve 10,50 %  
Kredittramme kr 200 000   11,53 %
                       kr 100 000   12,03 %
                       kr 65 000   12,58 %
                       kr 50 000   13,05 %
Betalingsforsikring 0,4 % per måned av saldo    
     
SAGA Brukskontokreditt 16,05 % 16,92 %

Lån over kr 10 000 000 pris etter avtale

Mellomfinansiering - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud

Over 34 år

Veiledende priser:

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi Nom rente Eff. rente
Lån over kr 4 000 000 2,55 % 2,61 %
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,65 % 2,74 %
Lån under kr 2 000 000 2,90 % 3,02 %
   
Boliglån inntil 85 % av markedsverdi    
Lån over kr 4 000 000 2,85 % 2,92 %
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,95 % 3,05 %
Lån under kr 2 000 000 3,20 % 3,32 %
     
Rammelån inntil 60 % av markedsverdi    
Lån over kr 4 000 000 2,50 % 2,61 %
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,60 % 2,74 %
Lån under kr 2 000 000 2,85 % 2,97 %
     
Fastrentelån inntil 75 % av markedsverdi     
3 år  2,40 %  2,49 % 
5 år  2,85 %  2,95 %
10 år  3,25 %  3,36 %
Prisen kan endres på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet    
     
Byggekreditt 5,95 %  
Provisjon av bevilget beløp per kvartal 0,33 %  
Utnyttelsesgrad 100 %   7,79 %
                          50 %   9,51 %
                          20 %   14,81 %
     
Forbruksfinansiering 16,20 %  
Kredittramme kr 250 000   17,87 %
Kredittramme kr 100 000   18,48 %
Kredittramme kr 65 000   19,04 %
Kredittramme kr 40 000   20,02 %
Kredittramme kr 10 000   27,63 %
Betalingsforsikring 0,4 % per måned av saldo    

Mellomfinansiering
 - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud

Bil

Nom rente Eff. rente
Billån    
Egenkapital 35 % eller mer 3,15 % 4,71 %
                   20 - 35 % 3,90 % 5,49 %
                   under 20 % 4,40 % 6,01 %
Se egne priser for unge inntil 34 år og SAGA    
     
Grønt Billån    
Egenkapital 35 % eller mer 2,99 % 4,24 %
                    20 - 35 % 3,85 % 5,14 %
                    under 20 % 4,25 % 5,55 %
     
Sikret Billån®    
Egenkapital 35%  eller mer 3,15 % 4,71 %
                   20 - 35 % 3,90 % 5,49 %
                   under 20 % 4,40 % 6,01 %

Båt, MC og caravan

Nom rente Eff. rente
Båt 7 meter eller mer    
Egenkapital 35% eller mer 4,35 % 5,96 %
                    under 35% 5,05 % 6,70 %
     
Båt under 7 meter    
Egenkapital 35% eller mer 4,99 % 7,02 %
                    under 35% 5,99 % 8,08 %
     
Caravan     
Egenkapital 35 % eller mer 3,30 % 4,87 %
                    20 - 35 % 3,90 % 5,49 %
                    under 20 % 4,90 % 6,54 %
     
MC    
Egenkapital 35 % eller mer 4,25 % 5,86 %
                    20 - 35 % 5,25 % 6,91 %
                    under 20 % 5,75 % 7,44 %

Andre priser for lånEtablering  
Boliglån, fastrentelån, rammelån - per sak kr 975-5.000
Byggekreditt kr 5.000-20.000
DNB Forbruksfinansiering og SAGA Likviditetsreserve
(trekkes fra innvilget kredittramme)
kr 500
Billån SAGA kr 1.660
Øvrige billån kr 2.160
Lån til båt under 7 meter kr 3.500
Lån til båt over 7 meter kr 2.160

Terminomkostninger for lån (priser ved betaling av lån)
 
Boliglån, fastrentelån, rammelån kr 50
Billån kr 60
Grønt Billån kr 40
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve   
  - eFaktura kr 0
  - Faktura sendt i posten kr 35

Sikkerhetsstillelse for lån
 
Depotomkostninger:  
Per sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter) kr 1.000 
Kausjon, pant i bankinnskudd, garanti, fonds eller aksjer kr 500
Offentlige tinglysingsomkostninger:  
Fast eiendom kr 525
Fast eiendom, refinansiering kr 200
Borettslagsandel kr 430
Bil, MC og caravan - elektronisk kr 1.051
Bil, MC og caravan - papir kr 1.516

Andre priser boliglån
 
Endre løpetid, avdragsfrihet, slette sikkerhet ved innfrielse kr 0
Enkle endringer kr 250
Omfattende endringer (prioritetsvikelser, pantefrafall, endre sikkerhet eller samskyldner osv.) kr 750
Restgjeldsoppgave eller kopi av dokumenter (per lån) kr 250
Byggelån: per faktura kr 35
Brukskontokreditter (per år, belastes med kr 100 hver 4. mnd.) kr 300

Privatleie:
 
Videreforsendelse av bot kr 250
Autopassfaktura uten tilleggsgebyr fra utsteder kr 125
Autopassfaktura med tilleggsgebyr fra utsteder kr 250
Viderefakturering av krav som er oversendt inkasso kr 250

Forsinket betaling/betalingsutsettelse:
 
Påminnelse (1. gangs purring) kr 70
Inkassovarsel (2. gangs purring) kr 70
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) kr 210
De veiledende prisene for boliglån, rammelån og fastrentelån forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt.

DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. DNB Boligkreditt gir lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75% av forsvarlig markedsverdi.