bilde av penger som vokser

Aksjesparing

Med aksjesparing får du på en enkel måte muligheten til å spare fast i aksjemarkedet. Historisk har aksjemarkedet gitt en høyere avkastning enn ved vanlig banksparing.  

Aksjesparing er en avtale som lar deg kjøpe aksjer i inntil fem forskjellige selskaper gjennom månedlige automatiske trekk, og det kreves ikke store beløp.

Dette passer for deg som vil spare langsiktig, ønsker høyere avkastning enn ved vanlig banksparing og er villig til å ta den risiko som investering i aksjemarkedet innebærer.

De viktigste fordelene med en spareavtale kontra vanlig aksjehandel er lavere kostnader og at du reduserer risiko ved å spare jevnlig.

Kom i gang

  1. Logg inn i nettbanken
    Velg «sparing og investering» i toppmenyen, deretter «aksjehandel» og «Aksjesparing»
  2. Opprett spareavtalen
    Først oppretter du avtalen, deretter velger du hvilke aksjer du vil spare i og hvor mye du vil spare for
  3. Du er i gang

Spørsmål og svar om aksjesparing

Hva er aksjesparing?

Aksjesparing er en spareavtale i aksjer. Avtalen lar deg kjøpe aksjer i norske børsnoterte selskaper gjennom månedlige automatiske trekk. Du velger selv hvor store beløp du vil spare for og kan når som helst endre eller avslutte avtalen.

Hvilke aksjer kan jeg spare i?

Du kan spare i aksjene som inngår i OBX-indeksen og det børsnoterte fondet DNB OBX. Du kan velge inntil 5 aksjer pr spareavtale. OBX-indeksen oppdateres hvert halvår. Det vil fortsatt være mulig å spare i aksjene som blir tatt ut av OBX-indeksen.

Hvor mye kan jeg spare for i måneden?

Du kan spare for minimum 1.000 kroner og maksimum 10.000 kroner i måneden pr spareavtale. Ønsker du å spare mer kan du sette opp flere spareavtaler.

Hvor mange spareavtaler kan jeg opprette?

Spareavtalen er personlig og det er mulig å sette opp inntil tre avtaler per person.

Hva koster det?

De månedlige omkostningene (inkludert kurtasje) er 20 kr pr spareavtale. Omkostningene dekker administrasjonskostnadene for din spareavtale og kommer i tillegg til valgt sparebeløp.

I tillegg kreves en ekstra sparemargin på 10 prosent av valgt sparebeløp. Denne marginen skal garantere levering av verdipapirer selv om kurssvingninger skulle oppstå.

Maksimalt beløp som kan bli belastet din konto per måned er ønsket sparebeløp pluss ekstra sparemargin og omkostninger, men i praksis vil faktisk sparebeløp oftest bli lavere enn det ønskede beløpet. Årsaken til differansen er at det bare er mulig å spare i hele aksjer.

Hvordan ser jeg min beholdning, verdiutvikling og transaksjoner?

Dine transaksjoner, beholdning og verdiutvikling finner du informasjon om i aksjehandelsløsningen i nettbanken.

Hvordan selger jeg aksjene mine?

Du kan selge aksjene gjennom aksjehandelsløsningen i nettbanken. Her betaler du vanlig kurtasje.

Hvilken risiko tar jeg?

Aksjesparing innebærer risiko, og risikoen i din spareavtale vil blant annet variere ut i fra antall selskaper du velger.

I verste fall, hvis alle selskapene du investerer i går konkurs, kan du tape alle pengene du har brukt på aksjesparing.
For å få tilgang til månedlig aksjesparing må du ha åpnet for aksjehandel i nettbanken.