Beste* fond i Norge

Aksjemegler
Aksjefondet DNB Teknologi har vært Norges beste* fond i over 10 år med en gjennomsnittlig avkastning på over 22 % i perioden. Fra 4. februar 2019 kan du velge 2 forskjellige prismodeller. Fastpris på 1,5 % eller en lavere fastpris på 0,75 % + et resultatbasert honorar. Andelsklassen med resultatbasert honorar er merket med R.

*) Beste fond siste 10 år

DNB Teknologi - Norges beste fond siste 10 år
I følge fondsanalyseselskapet Morningstar er DNB Teknologi Norges beste fond siste 10 år. Kilde: 10 års avkastningshistorikk på morningstar.no, 5. juni 2019.

Fakta

DNB Teknologi
Minstetegning 100 kr.
Årlig kostnad 1,5 %
Forvaltningskap. ca. 16 mrd.
Morningstar rating fem stjerner

Her finner du mer informasjon om DNB Teknologi og hvilke selskaper fondet er investerert i

» Kjøp DNB Teknologi

» Kjøp DNB Teknologi N-klasse
Lavere årlig fastpris, men med en plattformavgift
 

Posisjonert for vekst

Digitalt verdenskart
Teknologisektoren er i rivende utvikling og utgjør omtrent 20 prosent av verdensindeksen. Det meste av nyvinninger som skjer i dag er innen teknologi og gjør at vi kan produsere varer og tjenester raskere og mer effektivt.

DNB Teknologi investerer innenfor sektorene
  • teknologi
  • media
  • telekom

Slik sparer du smart i fond

Hnd som kjenner p gress i en eng

  • Start en spareavtale med trekk samme dag som du får lønn.
  • Spar langsiktig og fast hver måned.
  • Følg med på investeringene dine i Spare-appen.
  • Du kjøper fondsandeler i både gode og dårlige tider, det sikrer bedre avkastning over tid.
Andre fordeler med månedlig sparing i fond er:
  • Du kjøper fondsandeler i både gode og dårlige tider, det sikrer bedre avkastning over tid.   
  • Pengene dine kan enkelt tas ut og spareavtalen kan enkelt avsluttes dersom du trenger det.   
  • Mulighet til bedre avkastning enn på sparekonto.
 

DNB Teknologi i Aksjesparekonto

DNB Teknologi er et aksjefond og dermed kan du spare i dette fondet i Aksjesparekonto. Aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og aksjefond, det koster ingenting å opprette og du åpner den på 1-2-3!

» Les mer om Aksjesparekonto


Pssst! Har du i tillegg appen Spare - har du til enhver tid full oversikt over sparingen din, rett i lomma!

» Les mer om og last ned Spare

Se også: aksjefondse alle våre fond

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.