Beste fond i Norge

Aksjefondet DNB Teknologi har vært Norges beste fond siste 10 år. Gjennomsnittlig årlig avkastning har vært over 15 prosent.
 

Fakta

DNB Teknologi
Minstetegning 100 kr.
Årlig kostnad 1,5 %
Forvaltningskap. ca. 12 mrd.
Morningstar rating fem stjerner

Her finner du mer informasjon om
DNB Teknologi og
hvilke selskaper fondet
er investerert i
 

Posisjonert for vekst

Teknologisektoren er i rivende utvikling og utgjør omtrent 20 prosent av verdensindeksen. Det meste av nyvinninger som skjer i dag er innen teknologi og gjør at vi kan produsere varer og tjenester raskere og mer effektivt.

DNB Teknologi investerer innenfor sektorene
  • teknologi
  • media
  • telekom

Beste fond siste 10 år

 Norges beste fond siste 10 r
I følge fondsanalyseselskapet Morningstar er DNB Teknologi Norges beste fond siste 10 år. Kilde: 10 års avkastningshistorikk på morningstar.no, 12. mai 2017.
 

Slik sparer du smart i fond

  • Start en spareavtale med trekk samme dag som du får lønn
Andre fordeler med månedlig sparing i fond er:
  • du kjøper fondsandeler i både gode og dårlige tider, det sikrer bedre avkastning over tid
  • pengene dine kan enkelt tas ut dersom du trenger de
  • mulighet til bedre avkastning på sparingen din over tid enn sparekonto

Logg inn og start sparing i fond på 1-2-3

Se også: aksjefondse alle våre fond

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.