Beste fond i Norge

Aksjefondet DNB Teknologi har vært Norges beste fond siste 10 år. Gjennomsnittlig årlig avkastning har vært over 15 prosent.
 

Fakta

DNB Teknologi
Minstetegning 100 kr.
Årlig kostnad 1,5 %
Forvaltningskap. ca. 12 mrd.
Morningstar rating fem stjerner

Her finner du mer informasjon om
DNB Teknologi og
hvilke selskaper fondet
er investerert i
 

Posisjonert for vekst

Teknologisektoren er i rivende utvikling og utgjør omtrent 20 prosent av verdensindeksen. Det meste av nyvinninger som skjer i dag er innen teknologi og gjør at vi kan produsere varer og tjenester raskere og mer effektivt.

DNB Teknologi investerer innenfor sektorene
  • teknologi
  • media
  • telekom

Beste fond siste 10 år

 Norges beste fond siste 10 r
I følge fondsanalyseselskapet Morningstar er DNB Teknologi Norges beste fond siste 10 år. Kilde: 10 års avkastningshistorikk på morningstar.no, 12. mai 2017.
 

Slik sparer du smart i fond

  • Start en spareavtale med trekk samme dag som du får lønn
Andre fordeler med månedlig sparing i fond er:
  • du kjøper fondsandeler i både gode og dårlige tider, det sikrer bedre avkastning over tid
  • pengene dine kan enkelt tas ut dersom du trenger de
  • mulighet til bedre avkastning på sparingen din over tid enn sparekonto

Logg inn og start sparing i fond på 1-2-3

Se også: aksjefondse alle våre fond
Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.