Vi setter ned prisen på fire fond forvaltet av andre enn DNB

Mann p fjell
Vi fortsetter å sette ned prisen på fond. Nå kutter vi prisen på 4 av 9 fond som forvaltes av andre enn DNB.

Se listen over hvilke eksterne fond som har fått ny pris

Eksterne fond

Fondsnavn Minste førstetegningGammel pris  Ny pris 
Muzinich Global High Yield Fund Hedged NOK
50 000 kr  0,85 % 0,50 %
Neuberger Berman EMD Blend IG NOK H
10 000 kr  0,90 % 0,60 %
Coho ESG US Large Cap Equity Fund N
2 000 kr  1,25 % 0,64 %
Arctic Norwegian Value Creation B
100 kr  1,50 % 0,85 %
*Pris er i denne sammenheng brukt som benevnelsen for årlig forvaltningshonorar. 
 

Arctic Norwegian Value Creation (Aksjefond)

boble


Et fond som investerer i aksjer på Oslo Børs
• Fondet fokuserer på å investere i stabile selskaper som er utsatt for mindre svingninger enn Oslo Børs hovedindeks.
• Forvaltet av et stort og erfarent team innenfor norske aksjer.
• Minste førstetegning: 100


Forvaltningshonorar: 0,85 % pr. år

Coho ESG US Large Cap Equity Fund (Aksjefond)

Grafer i forstørrelsesglass


Et fond som investerer i store amerikanske selskaper
• Forvaltningsteamet legger stor vekt på ESG når de velger hvilke selskaper de investerer i.
• Historisk har fondet falt mindre enn andre fond med samme investeringsunivers i svake markeder, men heller ikke steget like mye i sterke markeder.
• Minste førstetegning: 2 000

 Forvaltningshonorar: 0,64 % pr. år

» Kjøp Coho ESG US Large Cap Equity Fund

 

Neuberger Berman EMD Blend (Obligasjonsfond)

Grafer på pult


Et fond som investerer i statsobligasjoner i fremvoksende økonomier, med høy kredittkvalitet
• Forvaltet av et stort og erfarent forvaltningsteam
• Fondet investerer både i obligasjoner i USD og lokal valuta, og fondet er valutasikret til norske kroner
• Minste førstetegning: 10 000

Forvaltningshonorar: 0,60 % pr. år

» Kjøp Neuberger Berman EMD Blend

Muzinich Global High Yield Fund (Rentefond)

Tall på skjerm


Et fond som investerer i selskapsobligasjoner med lavere kredittkvalitet (High yield), fondet er valutasikret til NOK.
• Global eksponering i et fond som investerer i alle regioner
• Aktivt forvaltet fond av svært erfarent forvaltningsteam
• Minste førstetegning: 50 000

Forvaltningshonorar: 0,50 % pr. år

» Kjøp Muzinich Global High Yield Fund

 

Slik sparer du smart i fond

Hnd som kjenner p gress i en eng

• Første gang du investere i disse eksterne fondene må minstetegningen oppfylles, deretter kan du etablere en spareavtale på minimum 100 kroner i måneden.

Andre fordeler med månedlig sparing i fond er:

• Du kjøper fondsandeler i både gode og dårlige tider, det sikrer bedre avkastning over tid.
• Pengene dine kan enkelt tas ut og spareavtalen kan enkelt avsluttes dersom du trenger det.
• Mulighet til bedre avkastning enn på sparekonto.

Eksterne fond kan også kjøpes i Aksjesparekonto hos DNB

Aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og aksjefond, det koster ingenting å opprette og du åpner den på 1-2-3!

» Les mer om Aksjesparekonto


Pssst! Har du i tillegg appen Spare - har du til enhver tid full oversikt over sparingen din, rett i lomma!

» Les mer om og last ned Spare

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Se også: aksjefondse alle våre fond