Fond og forvaltning i DNB Liv

La oss ta oss av forvaltningen i en avtale med årlig minsteavkastning, eller velg blant markedets beste fond i en unit linked-avtale. Ved sparing i forsikring kan du velge produkter med gunstige skatteregler, uansett hvilke type forvaltning du velger.

Avtaler med årlig minsteavkastning

Dersom du velger å la DNB Liv ta seg av forvaltningen for deg, tilbyr vi en årlig minsteavkastning på 1,9 prosent. Den faktiske avkastningen vil normalt være høyere enn den årlige minsteavkastningen. Du får ta del i den verdiskapingen DNB Liv oppnår gjennom sine investeringer, uten å ta noen risiko. Dette passer godt for deg som ønsker trygghet med mulighet for god avkastning.

Les mer om spareforsikring med minsteavkastning
Kontakt oss
915 04800

Avtaler med investeringsvalg

Velger du en Unit Linked-avtale får du tilgang til et unikt utvalg av fond. Vi sørger for at dette utvalget oppdateres kontinuerlig, slik at du får tilgang til de beste fondene i markedet. Utvalget består i dag av fond fra ledende norske og internasjonale forvaltere. Du kan enkelt bytte fond gjennom vår nettløsning. Vi kan hjelpe deg med å velge fond, men du er selv ansvarlig for avkastningen.

Les mer om spareforsikring med investeringsvalg

Oversikt over våre fond


Se også:
Etisk forvaltning og investeringsfilosofi