Global Energy på 1-2-3

Lill Aafos forvalter fondet Global Energy. Hun tror det blir mulig å få en akseptabel avkastning i energiaksjer i 2012.
 
DNB Global Energy er et fond som er globalt i ordets rette forstand. Fondet investerer i selskaper som er eksponert i alle regioner også der det er vekst i energiproduksjon og -reserver. Fondet satser på hele verdikjeden og er således eksponert mot både de store energiselskapene og underleverandørene deres.

- Den arabiske våren førte til knapphet i oljeproduksjonen i 2011, så oljeprisen holdt seg høy tross svekket verdensøkonomi gjennom året. Energiaksjene ble billige da de falt i takt med resten av aksjemarkedene. Det skjedde i en tid hvor underleverandørene opplevde en etterspørselsøkning etter sine tjenester og teknologi. Vi tror det er muligheter for å få et akseptabelt år i 2012 innen energi, men det vil være svingninger. Libysk oljeproduksjon er tilbake, men farten i realøkonomien inn i 2012 er svekket, som følgelig gir en lavere energietterspørsel, sier forvalter Lill Aafos i DNB Asset Management.

Faktainformasjon

Minstebeløp:
Minstebeløp spareavtale:
Forvaltningshonorar:
Referanseindeks:
Registreringsland:
kr. 1.000
kr. 300
1,75 %
MSCI World Energy
Luxemburg

Se ytterligere faktainformasjon om aksjefondet DNB Global Energy

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
915 04800