Obligasjonsfond

mann som smiler
Obligasjonsfond har høyere forventet avkastning enn pengemarkedsfond. Til gjengjeld må du forvente litt større verdisvingninger. Vår forvaltning er rettet inn mot bevaring av hovedstol, hvor målet er å unngå tap på våre investeringer.

Obligasjonsfond passer for deg som

  • ønsker mulighet for bedre langsiktig avkastning enn banksparing
  • vil kombinere plasseringer i aksjefond med obligasjonsfond
Passer ikke for deg som
  • ikke tåler at avkastningen kan bli negativ i perioder

Slik kjøper du fond

Ønsker du å investere i DNBs fond kan du enkelt gjøre dette i nettbanken. Skal du investere et større beløp, eller ønsker å se på en helhetlig porteføljesammensetning, anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre rådgivere.

 

Nettbank:

  • Klikk kjøp fond 
  • Logg deg på vår nettbank
  • Dersom du ikke allerede er kunde hos oss, blir du dette automatisk
  • Start sparingen direkte
Eventuelt last ned kjøpsblanketten

Skatt og obligasjonsfond

Ved årslutt utbetales utbytte til andelseierne. Utbyttet tilsvarer fondets skattemessige overskudd og utbetales til andelseierne i form av nye andeler i fondet.
Eksempel: Dersom utbyttet er to kroner per andel, vil kursen falle med to kroner ved utbetalingstidspunktet.

Mer om skatt og obligasjonsfond
Obligasjonsfond er mest lønnsomt når rentenivået er stabilt eller på vei nedover. Ofte er rentefall sammenfallende med fallende aksjemarkeder. Det kan derfor være klokt å spare i både obligasjons- og aksjefond.
Obligasjonsmarkedet er et marked for å omsette lån med lang løpetid. Obligasjonsfondets gjennomsnittlige løpetid avhenger av våre renteforventninger, men vil normalt være mellom to og fire år. Våre ordinære obligasjonsfond investerer i statsobligasjoner, bankobligasjoner og obligasjoner utstedt av store solide selskaper i andre næringer. Statobligasjonsfondene investerer kun i statsobligasjoner.

Se også: Aksjefond, kombinasjonsfond, pengemarkedsfond, til hovedside fond