Slik forvaltes våre fond

Vi har som mål å oppnå konsistent og forutsigbar meravkastning i alle våre fond. Dette oppnår vi gjennom stram risikostyring og høyt spesialiserte forvaltere, noe som gir oss en robust tilnærming til de ulike markedsforholdene vi møter i krevende finansmarkeder.

Hovedmålsetningene for vår forvaltning er å

  • oppnå konkurransedyktig avkastning
  • ha en aktiv og langsiktig innretning på forvaltningen
  • være en troverdig aktør i markedet gjennom å vise samfunnsansvar i forvaltningen.
Konkurransedyktig avkastning
DNB Asset Management har som målsetting å oppnå høyere verdijustert avkastning enn konkurrentene målt over rullerende tre- og femårsperioder. Dette skal oppnås ved å treffe gode investeringsbeslutninger samt styre porteføljerisikoen dynamisk i tråd med risikoevnen.

Samfunnsansvarlige investeringer
Vi ønsker å medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på miljø, etikk og sosiale forhold. Disse bestemmelsene gjelder for alle våre investeringer. Mer om DNBs samfunnsansvarlige investeringer.

Beste resultat
Vi følger strenge regler for å sikre best mulig kurs på verdipapirene vi kjøper og selger på vegne av våre verdipapirfond. Se våre retningslinjer for best resultat.