Verdiutvikling løpende produkter

Nedenfor er det satt opp oversikt over utviklingen i løpende kapitalbeskyttede produkter tilrettelagt av DNB Markets. Oversiktene er splittet i to ulike tabeller.
 
Kontakt oss for forespørsel om pris.
 
Disclaimer
Vi tar forbehold om mulige feil i opplysningene om verdi for Forfall, Indeks, Verdiprognose, Indikativ kurs, Avkastningsfaktor og Emisjonskurs. Dette bl.a. som følge av mulige feil i tallmaterialet og i de tekniske løsningene som danner grunnlag for beregning av verdiene i tabellen nedenfor.  Innholdet i informasjonen kan ikke påberopes som grunnlag for krav av noen art.
 
» Begrepsforklaringer

Rapporter

BMA-nr Navn Rapport
20731 BMA Markedsinnskudd april 2015 Rapport (pdf)
20732 BMA Markedsinnskudd april 2017 Rapport (pdf)
20734 BMA Markedsinnskudd mai 2017 Rapport (pdf)
20736 BMA Markedsinnskudd juni 2017 Rapport (pdf)
20737 BMA Markedsinnskudd september 2017 Rapport (pdf)
20738 BMA Markedsinnskudd oktober 2017 Rapport (pdf)
20739 BMA Markedsinnskudd november 2017 Rapport (pdf)
20741  BMA Markedsinnskudd desember 2017 Rapport (pdf)