Bestill DNM CFD Trader

For å kunne handle CFDs gjennom DNB Markets må du sende inn signert Avtale om handel i differansekontrakter. I tillegg må du dokumentere erfaring med verdipapirhandel (MIFID-skjema). Dokumentene kan du skrive ut ved å klikke på lenkene under.

1 Kun dersom du ikke allerede har registrert dine MiFID-data.
2 Skal ikke returneres til banken.

Legitimasjon
Dersom du ikke tidligere har legitimert deg for DNB Markets må du også gjøre det ved at bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (bankkort, pass, førerkort) legges ved avtaledokumentene. "Bekreftet kopi" betyr at kopien er attestert og stemplet av en bankfunksjonær, advokat, revisor eller annen godkjent myndighetsperson.
 
Samtlige dokumenter fylles ut, signeres og sendes til:
DNB Markets
KSC - Kundeetablering
Postboks 7100
5020 Bergen
 
Når vi har mottatt dokumentene vil DNB Markets foreta en vurdering av om Internettbasert marginhandel er et egnet produkt for deg. Deretter vil du få skriftlig beskjed om tjenesten tilbys.
I dette brevet får du også mer informasjon om hva som skjer videre:
 
  • Du må overføre minimum 50.000 NOK til en klientkonto hos DNB Markets.
  • Kontonummer vil bli opplyst om i brevet som sendes deg.
    Du vil motta en e-post med link der DNM CFD Trader kan lastes ned og installeres på din PC. E-posten vil også inneholde informasjon om kontonummeret til din marginkonto. (Dette er ikke samme nummer som klientkontoen)
  • Passord til tjenesten vil av sikkerhetsmessige grunner bli sendt deg separat pr. post.
Kontakt Aksjehandel/-analyse
DNB Markets
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

» Vilkår og avtaler