Næringseiendom er en aktivaklasse som historisk har gitt en god risikojustert avkastning og som i liten grad følger bevegelsene i aksjemarkedet.

eiendom bygningEn investering i næringseiendom passer derfor godt i en bredere investeringsportefølje. I tillegg kan man oppnå skattefordeler i form av lav formuesverdi og en sikring mot stigende inflasjon.
 
DNB Markets er en av de ledende og største aktørene innen eiendomssyndikering i Norge.

Vi kan tilby følgende produkter med eksponering mot eiendomsmarkedet:

DNB Scandinavian Property Fund
Dette er en investeringsform som passer for større institusjonelle investorer. Strukturen vil til enhver tid være uten ekstern fremmedkapital (altså ugearet).
ugearet eiendom investering
Direkteinvestering i Næringseiendom
I denne type prosjekter investerer man i enkelteiendommer hvor man slipper det administrative arbeidet som ofte følger en eiendomsinvestering, uten å gå glipp av fordelene ved eiendom som investeringsobjekt.
Lenke
Ord og uttrykk i eiendom
Lenke
Spørsmål og svar
Lenke
Kontakt Servicedesk Investeringsprodukter