Nå kan du trade olje direkte

Oljeprisen driver mye av kursutviklingen på aksjer både internasjonalt og ikke minst i det norske markedet. Investorer som ønsker direkte eksponering mot oljeprisen kan nå oppnå dette gjennom investering i en olje-ETF.

oljeriggDette som et alternativ til eksponering gjennom oljeselskapene.
 
Etterspørselen etter å kunne eksponere seg direkte i oljemarkedet også for andre enn de større institusjonelle investorene og industrielle aktørene har gitt grunnlaget for egne ETF-er og ETF-lignende verdipapirer som gjenspeiler prisutviklingen i olje.
 
DNB Markets kan nå tilby handel i følgende papirer på en kostnadseffektiv måte også for det norske markedet;
 
OILB (Ticker: OILB)
Prisutviklingen gjenspeiler prisen på et fat Brent råolje for levering om en måned. Denne er igjen notert på den internasjonale oljebørsen i London. Ved forfall fornyes kontrakten løpende mot neste måneds levering, men med en justering av antall fat i henhold til prisdifferansen. Papiret kan handles på LSE i London gjennom DNB Markets. Fordi oljeprisen noteres i USD ligger valutarisikoen her mot USD.
 
Brent Oil Tracker (Ticker: SG02)
Kursen gjenspeiler i likhet med for OILB utviklingen i prisen på et fat Brent råolje for 1 mnds levering. Tilsvarende rulleres også kontrakten inn i neste måned ved forfall. Forskjellen fra OILB ligger i første rekke i at Brent Oil Tracker låser kursforholdet mellom GBP/USD. Dette innebærer at en 5% økning i USD-prisen på Brent gir en 5% økning i GBP-prisen. Papiret kan handles på LSE i London gjennom DNB Markets. For norske investorer ligger valutarisikoen her i første rekke mot GBP.
 
Gjennom løpende notering av disse papirene som ETF-er holdes kostnadene ved handelen nede. Til tross for en relativt kort historie har også likviditeten vist seg å være god, noe som har sikret en lav spread mellom kjøper- og selgerkurs.
 
Begge ETF-ene kan handles i vår Aksjehandel på Internett tjeneste under valget Internasjonale markeder.
 
Mer informasjon
» Les mer om Exchange Traded Funds (ETF) 
» Les mer om handel i råvarederivater
Kontakt oss
Aksjehandel/-analyse
DNB Markets
Telefon: 915 08940
Hverdager: 07:30-22:10
» Regionale meglerbord
» Send e-post
 
Råvarehandel
DNB Markets
Telefon: 22 01 77 97
» Send e-post 

Vilkår og avtaler