Verdiutvikling/avlastning over tid, stiavhengighet. Hedging og rebalansering.

Presentasjon og web-TV sending
Presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web-TV-sendingen under og de andre delpresentasjonene som omhandler ETF, ETN og ETP fra DNB Markets.

» Last ned presentasjonen (pdf)