Garanti Livrente - skreddersy din egen pensjon

Tankefull mann
Garanti Livrente er en spareform med skattefordeler og årlig minsteavkastning som egner seg svært godt til langsiktig sparing. Midlene investeres i den samme forvaltningen som mange bedrifters kollektive pensjonsordning, Avtaleperioden for livrente er minimum 12 år, hvorav utbetalingstiden utgjør minimum 6 år.

Passer for deg som

  • vil ha en årlig minsteavkastning
  • vil ha økonomisk trygghet og handlefrihet
  • ønsker utsatt skatt på avkastning
  • ønsker månedlig utbetaling
  • er opptatt av sikkerhet 
  • ved død utbetales innbetalte beløp uten avkastning fratrukket utbetalte beløp
  • ønsker å spare til barn eller barnebarn
Passer ikke for deg som
  • ønsker full fleksibilitet og ingen bindingstid
  • ønsker å ta høy risiko
  • har en kort sparehorisont

Faktaark (pdf)
Vilkår (pdf)

Priser på Garanti Livrente

Innbetalingskostnader:
0,50 %

Årlig forvaltningskostnad:
1,00 %

Årlig administrasjonskostnad:
0,35 %

Endringer i avtalen: 500 kroner.
Kontakt oss
915 04800
Spørsmål

 

Avkastning DNB Liv siste 5 år

Graf som viser årlig avkastning siste fem år
Gjennomsnittlig årlig avkastning i perioden er 4,36 prosent før kostnader.

Markedsrapport

I vår markedsrapport kan du lese mer om hvordan pengene er investert, og hvordan utviklingen har vært.

Se oppdaterte avkastningstall og markedskommentar