IPS - Garanti Pensjon Spar

IPS - Garanti Pensjon Spar passer for deg som ønsker trygg sparing i kombinasjon med god avkastning på lang sikt. Sparepengene investeres av DNBs profesjonelle forvaltere og fordeles mellom obligasjoner, aksjer, eiendom og pengemarked. Du er likevel sikret en minsteavkastning hvert år.

Passer for deg som:

 • ønsker å spare opp til 15.000 kroner hvert år til pensjonsformål
 • ønsker god avkastning i kombinasjon med stor grad av trygghet
 • ønsker en ferdig utformet investeringsprofil og en årlig minsteavkastning
 • kan vente til du blir minst 62 år med å starte utbetalingen

Og passer best for deg som:

 • har minst 10 år igjen til du ønsker pensjonen utbetalt
 • betaler formueskatt i store deler av sparetiden og utbetalingstiden

Passer ikke for deg som:

 • ønsker å spare med risiko og mulighet for høyere avkastning
 • ønsker å ha full tilgang til sparepengene
 • har kort tid igjen til du ønsker å pensjonere deg

Produktark (pdf)
Vilkår (pdf)

Priser på Garanti Pensjon Spar

Innbetalings-
kostnader: 
0%

Årlig forvaltnings-
kostnad: 
1,30%

Årlig administrasjons-
kostnad: 
0,60%.

Kontakt oss
915 04800
Spørsmål

 

Beregn din pensjonsutbetaling

I kalkulatoren kan du beregne din fremtidige pensjonsutbetaling fra DNB Liv. Beregningen er forutsatt en gjennomsnittlig realavkastning på hhv. 2,18, 1,59 og 1,21 prosent. Tallet er etter kostnader (1,9 % kan variere etter valg av fond) og inflasjon (2,5 %), men før skatt. Tallene illustrerer en gjennomsnittlig pensjon i utbetalingsperioden.

Beregn din IPS pensjonsutbetaling fra DNB Liv

62656770
 
 
 
*Maksimalt månedlig beløp er 1 250 kr per måned (totalt 15 000 kr per år).**Minste tillatte utbetalingstid er til fylte 77 år, men uansett minimum 10 år.Skatteregler

Innbetaling til IPS gir fradrag i inntekten (ligningen) på samme måte som renteutgifter på lån. Derfor vil årlig sparing av eksempelvis 10.000 kroner bare koste 7.600 kroner regnet etter skatteoppgjøret påfølgende år, fordi skatten reduseres med 24 prosent av innbetalingen.

Sparing i IPS er dessuten fritatt for formueskatt. Enslige og ektepar som har netto formue må betale formuesskatt som utgjør 0,85 prosent av det formuen overstiger henholdsvis 1.480.000/2.960.000 kroner (2017).

Det betales ikke skatt av avkastningen i sparetiden. Når pensjonen utbetales beskattes også avkastningen som en del av pensjonen – som pensjonsinntekt.

Ved fullt uttak av alderspensjon i folketrygden/AFP beskattes pensjonsinntekt i 2017 slik:

InntektsintervallMarginalskatt
          0 – 188.700 = ingen skatt
188.700 – 230.950= 36,7 %
230.950 – 580.650= 37,5 %
580.650 – 934.050= 40,6 %
934.050 – = 42,7 %

Som det fremgår ovenfor er marginalskatten på all pensjonsinntekt mellom 188.700 kroner og 934.050 kroner ca. 40 prosent.

Beregnet skatt på din pensjonsutbetaling blir derfor tilnærmet korrekt om du regner med 40 prosent skatt på pensjon mellom minstepensjon og 934.050, og at pensjonen etter skatt utgjør 60 prosent.

 
trueIPSInitiertAge sliderSaving per monthPension ageAccumulated pension capitalYears until pensionBestill knappagesavingmonthpensionyearspaymentagebalance018611false00125050false015231false555

Skatteutsettelse

 • Sparing i IPS gir en skatteutsettelse. Du kan spare inntil 15.000 kroner årlig og dette gir fradrag i skattepliktig inntekt på 3 600 kroner (24 prosent).
 • Når du får pensjonen utbetalt beskattes den som pensjonsinntekt. Skatten vil utgjøre ca 40 prosent hvis du har en pensjonsinntekt på ca 187.000 kroner eller høyere.
 

Avkastning DNB Liv siste 5 år

Avkastning DNB Liv siste 5 år

Graf som viser årlig avkastning siste fem år
Gjennomsnittlig ålig avkastning i perioden er 5,2 prosent før kostnader.
Avkastningen er oppgitt før kostnader er trukket fra. Kostnadene i den enkelte avtale er forskjellige og nettoavkastningen vil derfor variere noe for den enkelte kunde. Dersom den årlige avkastningen blir lavere enn den årlige minsteavkastningen for avtalen, tilføres den årlige minsteavkastningen.

Se også:
Garantikonto