IPS - Link Pensjon Spar

Blond dame

Link Pensjon Spar (IPS) er sparing til pensjon med mulighet til en god avkastning. IPS passer for deg som ønsker langsiktig sparing til pensjon – og selv vil velge med hvilken risiko pengene skal forvaltes. Du kan velge i et stort utvalg fond og selv bytte mellom fondene uten kjøpkostnader og uten skattemessige konsekvenser.

Passer for deg som:

 • ønsker å spare opp til 15.000 kroner hvert år til pensjonsformål
 • ønsker å spare med risiko og tilsvarende mulighet for høy avkastning på lang sikt
 • vil ha mulighet til å bytte fond uten nye kjøpsomkostninger og uten å utløse skatt
 • kan vente til du blir minst 62 år med å starte utbetalingen

og passer best for deg som:

 • har minst 10 år igjen til du ønsker pensjonen utbetalt
 • betaler formueskatt i store deler av sparetiden og utbetalingstiden

passer ikke for deg som:

 • ønsker sparing uten risiko
 • har kort tid igjen til du ønsker å pensjonere deg
 • ønsker å ha full tilgang til sparepengene

Produktark (pdf)

Vilkår (pdf)

Priser på Link Pensjon Spar

Innbetalingskostnader:
0,0%

Årlig administrasjonskostnad:
0,30%

Kostnader knyttet til det enkelte fond belastes daglig av fondsforvalter og er allerede avregnet i fondskursene som offentliggjøres.

Kontakt oss
915 04800
Spørsmål

1. november 2017 ble IPS stengt for nysalg. Men det vil fremdeles være mulighet for å flytte til en IPS. Fra samme dato ble det lansert en ny og forbedret versjon av IPS. Les mer om den nye IPS ordningen her.
 

Beregn din pensjonsutbetaling

I kalkulatoren kan du beregne din fremtidige pensjonsutbetaling fra DNB Liv. Beregningen er forutsatt en gjennomsnittlig realavkastning på hhv. 2,18, 1,59 og 1,21 prosent. Tallet er etter kostnader (1,9 % kan variere etter valg av fond) og inflasjon (2,5 %), men før skatt. Tallene illustrerer en gjennomsnittlig pensjon i utbetalingsperioden.

Skatteutsettelse

 • Sparing i IPS gir en skatteutsettelse. Du kan spare inntil 15.000 kroner årlig og dette gir fradrag i skattepliktig inntekt på 3 600 kroner (24 prosent).
 • Når du får pensjonen utbetalt beskattes den som pensjonsinntekt. Skatten vil utgjøre ca 40 prosent hvis du har en pensjonsinntekt på ca 187.000 kroner eller høyere.

Beregn din IPS pensjonsutbetaling fra DNB Liv

62656770
 
 
 
*Maksimalt månedlig beløp er 1 250 kr per måned (totalt 15 000 kr per år).**Minste tillatte utbetalingstid er til fylte 77 år, men uansett minimum 10 år.Skatteregler

Innbetaling til IPS gir fradrag i inntekten (ligningen) på samme måte som renteutgifter på lån. Derfor vil årlig sparing av eksempelvis 10.000 kroner bare koste 7.600 kroner regnet etter skatteoppgjøret påfølgende år, fordi skatten reduseres med 24 prosent av innbetalingen.

Sparing i IPS er dessuten fritatt for formueskatt. Enslige og ektepar som har netto formue må betale formuesskatt som utgjør 0,85 prosent av det formuen overstiger henholdsvis 1.480.000/2.960.000 kroner (2017).

Det betales ikke skatt av avkastningen i sparetiden. Når pensjonen utbetales beskattes også avkastningen som en del av pensjonen – som pensjonsinntekt.

Ved fullt uttak av alderspensjon i folketrygden/AFP beskattes pensjonsinntekt i 2017 slik:

InntektsintervallMarginalskatt
          0 – 188.700 = ingen skatt
188.700 – 230.950= 36,7 %
230.950 – 580.650= 37,5 %
580.650 – 934.050= 40,6 %
934.050 – = 42,7 %

Som det fremgår ovenfor er marginalskatten på all pensjonsinntekt mellom 188.700 kroner og 934.050 kroner ca. 40 prosent.

Beregnet skatt på din pensjonsutbetaling blir derfor tilnærmet korrekt om du regner med 40 prosent skatt på pensjon mellom minstepensjon og 934.050, og at pensjonen etter skatt utgjør 60 prosent.

 
trueIPSInitiertAge sliderSaving per monthPension ageAccumulated pension capitalYears until pensionBestill knappagesavingmonthpensionyearspaymentagebalance018611false00125050false015231false555

Du kan velge mellom følgende forvaltere:

DNB Asset Management
 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
BlackRock East Capital
FIM Heptagon Capital Limited
Hermes Investment Holberg Fondene
JP Morgan Asset Management Morgan Stanley Asset Management
Nomura Asset Management ODIN Forvaltning AS
Pareto Forvaltning AS SKAGEN Fondene
Skyline Umbrella Fund Storebrand Kapitalforvaltning
Se fullstendig fondsutvalg  
Se også: Fond og forvaltning, Etisk forvaltning og investeringsfilosofi


IPS Pensjon Spar er sparing i spareforsikring, fra DNB Liv.