Velg din avkastningsprofil

graf telefonUansett om du er mest opptatt av sikkerhet, høy avkastning eller noe midt i mellom, finnes det investeringsprodukter som passer for deg. DNB Markets er Norges ledende verdipapirforetak og tilbyr alternative løsninger som bygger på vår spisskompetanse innen en rekke spennende markeder.

Sikring

Alternative investeringer tilbyr løsninger for deg som er mest opptatt av sikkerhet for din investering men som likevel ønsker å ta del i en eventuell oppgang i finansmarkedene. Denne type produkter tilbyr normalt tilbakebetaling av investert beløp uavhengig av utviklingen i underliggende marked.

Aktuelle produkter:
» Kapitalbeskyttede produkterMarkedsavkastning

Passer for investorer som ønsker avkastningen fra underliggende marked og som er villig til å ta markedsrisikoen. Denne type produkter gir eksponering mot aktivaklasser som eiendom, shipping og private equity.
 
Aktuelle produkter:
» Børshandlede produkter
» Eiendom
» Private equity

Spekulasjon

Ønsker du muligheten for ekstra høy avkastning og er villig til å risikere å tape hele eller deler av din investering, tilbyr vi flere aktuelle investeringsløsninger. Denne typen produkter vil gi deg en høyere avkastning enn oppgangen i underliggende marked, men innebærer tap av hele eller deler av det investerte beløpet dersom underliggende marked utvikler seg negativt.
 
Aktuelle produkter:
» Børshandlede produkter
» Warrants
Kontakt Servicedesk Investeringsprodukter