Hvorfor alternative investeringer?

Den viktigste grunnen for en investor til å utvide sin portefølje med alternative investeringer er å gi et best mulig forhold mellom avkastning og risiko.

kalkulator, pc, pennDet finnes ingen fasitsvar på hvor stor andel av en investors totale portefølje som bør utgjøres av alternative investeringer. Alternative investeringer omfatter produkter med svært ulike egenskaper og kan således fungere som en erstatning for eller et tillegg til tradisjonelle investeringer i aksjer og renter.
 

Fordeler ved å inkludere alternative investeringer i en portefølje:

  • Spredning av risiko
  • Økt avkastningspotensial
  • Beskyttelse av investert kapital
Spredning av risiko
Tradisjonelle porteføljer er svært avhengig av utviklingen i aksje- og rente-markedene. Ved å spre midlene sine til investeringer med lav korrelasjon til disse markedene kan man redusere risikoen i porteføljen samtidig som opprettholder potensialet for høy avkastning.
 
Økt avkastningspotensial
Ved å benytte seg av alternative investeringer kan man øke avkastningsmulighetene uten at risikoen stiger like mye. Dette fordi alternative investeringer kan levere positiv avkastning også i perioder hvor de tradisjonelle investeringene faller i verdi.
 
Beskyttelse av investert kapital
Mange investorer ønsker å sikre sine plasseringer mot store verdifall. Dersom man investerer i aksjer eller aksjefond vil verdien på plasseringen falle i takt med kursfallet i aksjen eller fondet. Visse typer alternative investeringer tilbyr imidlertid hel eller delvis beskyttelse mot verdifall for det investerte beløpet ved negativ utvikling i markedet.

Kontakt Servicedesk Investeringsprodukter