Spareforsikring med investeringsvalg

illustrasjon dame p sofa med ipad

Sparing og investering som passer for deg som selv vil velge hvordan pengene skal plasseres. Velg de fondene og fondsforvalterne du ønsker selv. Med Investeringskonto kan du også velge investering i enkeltaksjer. Investeringer i spareforsikring har også gunstige skatteregler.

  • Velg produkt ut fra hvilket formål sparingen har.
  • Vær din egen fondsforvalter. Velg i et stort utvalg fond fra flere ulike forvaltere.
  • Med Investeringskonto kan du investere både i fond og enkeltaksjer.
  • Du kan bytte fond kostnadsfritt og uten skattemessige konsekvenser til enhver tid.
  • Ved en månedlig spareavtale i fond vil man ha god risikospredning ettersom man kjøper andeler både i oppgangs- og nedgangstider. Verdisvingningene vil da jevnes ut over tid.

Produkter


Investeringskonto

Investeringskonto
Vær din egen forvalter. Sett sammen fond fra et stort fondsutvalg, samtidig kan du også investere i enkeltaksjer og andre børsnoterte produkter på et utvalg børser.
Investeringskonto
IPS

Link Pensjon Spar
Langsiktig sparing til pensjon. Velg i et stort fondsutvalg fra flere ulike forvaltere.
Link Pensjon Spar

Etisk forvaltning og investeringsfilosofi

DNB Liv har retningslinjer som skal sikre at du ikke investerer i selskaper som er involvert i produksjon av tobakk og/eller pornografi, antipersonellminer og klasevåpen.

Les mer om flere aspekter ved vår investeringsfilosofi

Forvaltning i DNB Liv

Vi tilbyr både produkter med årlig minsteavkastning og produkter med investeringsvalg.

Les om forvaltningen av disse


Se også:
Spareforsikring med årlig minsteavkastning, pensjonskalkulator, hovedside pensjon