Markedssyn juni - europeiske aksjer opp til overvekt

graf

Vi løfter europeiske aksjer fra nøytral til overvekt. Det begrunner vi med en merkbar bedring i realøkonomien, samt sterk selskapsinntjening for 1. kvartal som ventes å fortsette. Videre fortsetter den europeiske sentralbanken (ECB) med sin kraftige stimulerende pengepolitikk.

Sentimentindikatorene på hell, men Europa er et positivt unntak

Innkjøpssjefsindeksene (PMI) for både industri- og tjenestesektoren har begynt å falle etter en lang periode med oppgang. Dette er tilfellet for de toneangivende fremvoksende og utviklede økonomiene, med Europa som et viktig unntak. Tilsvarende bilde ser man også fra Citigroup sin surpriseindeks, som har avtatt for de fleste land med Europa som unntak. OECDs ledende indikatorer tilsier stabilt vekstmomentum for eurosonen generelt og økt for Tyskland spesielt.

Innkjøpssjefsindeksene (PMI) for både industri- og tjenestesektoren har begynt å falle etter en lang periode med oppgang. Dette er tilfellet for de toneangivende fremvoksende og utviklede økonomiene – med Europa som et viktig unntak. Tilsvarende bilde får man også fra Citigroup sin surpriseindeks, som har avtatt for de fleste land med Europa som unntak. Bank of America Merill Lynch sin Fund Manager Survey viser nedgang i globale vekstforventninger. OECDs ledende indikatorer tilsier stabilt vekstmomentum for eurosonen generelt og økt vekstmomentum for Tyskland spesielt.

Innkjøpssjefsindeksene (PMI) for både industri- og tjenestesektoren har begynt å falle etter en lang periode med oppgang. Dette er tilfellet for de toneangivende fremvoksende og utviklede økonomiene – med Europa som et viktig unntak. Tilsvarende bilde får man også fra Citigroup sin surpriseindeks, som har avtatt for de fleste land med Europa som unntak. Bank of America Merill Lynch sin Fund Manager Survey viser nedgang i globale vekstforventninger. OECDs ledende indikatorer tilsier stabilt vekstmomentum for eurosonen generelt og økt vekstmomentum for Tyskland spesielt.

Se porteføljeforvalter Shakeb Syeds markedsoppdatering

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

» Les hele markedssynet her