Sparekontoen er et tapsprosjekt

Silje Sandml
Med dagens rekordlave rente blir sparekontoen et tapsprosjekt. Du bør se etter andre spareformer, råder forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

Spareveilederen hjelper deg å finne hvilken spareform som passer for deg
Nå som renten er så lav gjør du lurt i å se etter andre spareformer enn sparekontoen, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

– Med dagens lave rente får du veldig lite igjen for å ha sparepengene dine i banken. Men, det betyr ikke at du skal tømme kontoen og sette alt i aksjemarkedet. Det viktigste du gjør er å sette et mål for sparingen. Tenk på hva du ønsker å bruke pengene på, hvor lenge det er til du skal bruke pengene og hvilke risiko du er komfortabel med å ta.

Med dagens lave renter vil du faktisk tape penger på å ha pengene stående på sparekonto, fordi alt du tjener i rente vil spises opp av den generelle prisstigningen.

Sandmæl råder deg derfor til å spre investeringene, slik at man har flere ben å stå på.

– Kortsiktige penger bør investeres i trygge produkter som bank eller rentefond. Penger du ikke skal bruke før om flere år kan settes i kombinasjonsfond, aksjefond, indeksfond eller enkelt aksjer. Penger du investerer i aksjemarkedet bør du ha en tidshorisont på fem år eller mer.

– For den langsiktige sparingen anbefaler jeg å opprette en spareavtale som inkluderer aksjer. Med en spareavtale i aksjefond kommer du til å kjøpe aksjer både når det går opp og ned, på den måten tar du mindre risiko enn om du går all in.
Graf som viser avkastning p sparekonto etter skatt og inflasjon

Hva passer for deg?

Aksjefond
Aksjefond investerer i flere typer enkeltaksjer. Det passer best for deg som skal spare fem år eller mer og som vet at verdien på pengene både kan gå opp og ned.
» Se våre aksjefond

Kombinasjonsfond
Kombinasjonsfond investerer i både renter og aksjer. Tidshorisonten for sparingen avhenger av hvor stor aksjeandel du har valgt i ditt kombinasjonsfond. Har du 50% aksjer og 50% renter bør du spare 3 år eller mer.
» Se våre kombinasjonsfond

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond investerer i noe som kalles rentebærende papirer. Kort fortalt er det for deg som ønsker lav risiko med litt bedre avkastning enn bankinnskudd.
» Se våre pengemarkedsfond

Obligasjonsfond
Obligasjonsmarkedet er et marked for å omsette lån med lang løpetid. Obligasjonsfond har høyere forventet avkastning enn pengemarkedsfond. Til gjengjeld må du forvente litt større verdisvingninger. Obligasjonsfond er mest lønnsomt når rentenivået er stabilt eller på vei nedover. Ofte er rentefall sammenfallende med fallende aksjemarkeder. Det kan derfor være klokt å spare i både obligasjons- og aksjefond.
» Se våre obligasjonsfond

Enkeltaksjer
Passer for de som ønsker å ta mer risiko. Avkastningspotensialet er høyere, jo mer risiko du tar. Ikke spekuler med penger som ikke kan gå i minus, men det er lov å leke seg litt. Ved å kjøpe norske enkeltaksjer, kjøper du en bit av Norge. Du er med på verdiskapningen. Her er det potensialet for å lære og tjene penger.
» Les mer om aksjehandel