Spørsmål og svar om BSU 2.0

Får jeg skattefradrag også på BSU 2.0?

BSU 2 er en tilleggskonto som ikke gir skattefradrag på årlig oppspart beløp. Man bør derfor først fylle opp ordinær BSU-konto før man sparer på BSU 2.0.

Hvorfor kan BSU 2.0 bare brukes til boligformål?

BSU 2.0 har en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. Dessuten ønsker vi å motivere til målrettet sparing til boligformål. Har du andre mål med sparingen har vi en rekke alternativer som passer bedre enn BSU 2.0.

Hvilke uttaksbegrensninger har BSU 2.0?

Akkurat som ordinær BSU kan man kun bruke pengene til boligkjøp eller nedbetaling av et boliglån. Når du først har tatt ut hele eller deler av summen, så kan du ikke fortsette sparing til kontoen. Unntaket er inneværende års sparebeløp, som kan overføres fra kontoen ved å kontakte kontor eller 04800.

Hva om jeg ønsker å bruke pengene til annet formål?

Hvis pengene ikke brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån mister du renteinntektene som overskyter det du hadde fått for tilsvarende beløp på en ordinær sparekonto.

Hva om myndighetene endrer betingelsene/beløpsgrensen for BSU?

Når myndighetene justerer regelverket for BSU endrer vi også vår ordinære BSU. Vi vil da hjelpe kundene med å overføre midler til BSU slik at de hvert år kan maksimere BSU-sparing med skattefradrag. I en overgangsperiode kan du selvsagt beholde begge kontoene.

Hvorfor kaller dere det BSU 2.0 når jeg ikke får skattefradrag?

BSU2 er en tilleggskonto til BSU som reguleres av skatteregler. Denne sparingen er ment som et supplement til BSU og er således en oppgradering av den BSU-sparingen vi hittil har tilbudt.

Kan jeg åpne BSU 2.0 når jeg alt har fylt opp min ordinære BSU-konto med 150 000 kroner?

Ja, så lenge du er 33 år eller yngre kan du åpne en BSU 2.0 og begynne å fylle opp denne kontoen.

Kan foreldre og besteforeldre sette inn penger på min BSU 2.0-konto?

Hvem som helst kan i utgangspunktet sette inn penger på kontoen. Hvis penger kommer fra foreldre eller besteforeldre er det viktig å huske på regler i forhold til forskudd på arv og gaver så innskuddet ikke får utilsiktede konsekvenser.

Kan jeg begynne å spare på BSU 2.0, uten å ha begynt sparing på min BSU-konto?

Det er kun krav om at man har BSU, ikke at den brukes først. For kunder som er i en slik situasjon at de ikke tjener nok til å få skattefradrag kan det være både gunstig og fornuftig å spare i BSU 2.0 først. Vi vil jo at kunden skal maksimere skattefradrag når dette er mulig. Noen ganger betyr det at man ikke sparer (fullt) på ordinær BSU ett år.

Hvilke begrensninger har BSU 2.0?

  • BSU2 har samme gunstige rente som ordinær BSU
  • Du må ha ordinær BSU i DNB før BSU 2.0 kan åpnes
  • Det er kun mulig med én BSU og én BSU 2.0
  • Kontoen er koblet mot BSU slik at det er det totale tillatte innskuddet på de to kontoene er 50 000 kr pr år og 400 000 totalt.
  • Du kan sette inn penger i form av fast spareavtale, innskudd gjennom filial eller overføre via telefon eller nettbank.
  • Uttak er begrenset til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån på lik linje med ordinær BSU.
  • Innskudd er ikke mulig etter at det er foretatt uttak fra kontoen. Unntaket er inneværende års sparemidler, som kan overføres fra kontoen ved å kontakte kontor eller 04800.
  • Ved ureglementert uttak bortfaller opptjente renter utover det som tilbys på ordinær sparekonto.
Var dette nyttig for deg?
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800