Skatt: Eie bolig

Her finner du vanlige spørsmål angående skatt og eie av bolig.

Hvordan regner jeg ut boligens likningsverdi?

Fra 2010 er det ny beregningsmåte for boligens likningsverdi. Bruk kalkulatoren på skatteetaten.no for å beregne likningsverdien.

Vi er samboere. Hvordan fører vi opp gjeldsrentene?

Gjelden og gjeldsrentene skal fordeles mellom samboere i samme forhold som dere er ansvarlig for gjelden. Har dere halvparten av gjelden hver, skal også gjeldsrentene føres med 50/50.

Les mer på skatteetaten.no

Skatteplikt ved utleie av egen bolig?

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige. Dette gjelder også eventuelle utleieinntekter som ellers ville vært skattefrie.

Med ”større del” menes at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til egen bolig.  

Hvis du bruker minst halvparten av boligen til egen bruk, er utleieinntektene skattefrie.

Les mer på skatteetaten.no

Refinansiering: Kan jeg kreve fradrag for utgifter til takst?

Ja, omkostninger for å oppnå lavere rente, herunder kostnader til takstmann, evt. tinglysningsgebyr og etableringsgebyr, likestilles med gjeldsrenter og er derfor fradragsberettiget. Dette føres i post 3.3.1.

Ektefeller. Hvordan lønner det seg å fordele gjeldsrentene?

Det vil vanligvis ikke ha noen betydning for samlet utliknet skatt hvordan dere fordeler renten. Se mer på Skatteetatens ”Fordeling av inntekter, kostnader og formue mellom ektefeller/meldepliktige samboere".
Skatt og boligkjøpskatt og salg av bolig
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
915 04800