Skatt: Kjøpe bolig

Her finner du vanlige spørsmål om skatt og kjøp av bolig.

Kan jeg kreve fradrag for tinglysingsgebyr og dokumentavgift i forbindelse med boligkjøp?

Nei. Men hvis du ved salg av boligeiendommen ikke oppfyller vilkårene for skattefritak ved en eventuell gevinst, kan du trekke fra disse kostnadene ved beregningen av gevinst/tap.

Se www.skatteetaten.no

Se også: BSU - sparing med skattefradrag for ungdom, skatt når du eier bolig, skatt og salg av bolig
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
915 04800