Skatt: Selge bolig

Her finner du vanlige spørsmål om skatt og salg av bolig.

Skatt ved salg av bolig

Betingelser for skattefritak - eiertid og botid

For at gevinst ved salg av bolig skal være skattefri (og dermed heller ingen rett til fradrag for tap), må begge de følgende betingelser være oppfylte:

  • Salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble ervervet (eiertid), og
  • eieren må ha brukt boligen til egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget finner sted (botid). Vanligvis vil bare botid i egen eiertid regnes med.

Eventuell gevinst er ikke skattepliktig dersom du har eid boligen i mer enn 12 måneder, og du i din eiertid har brukt den som egen bolig i minst 12 av de siste 24 måneder før salget.

Husk at eventuelt tap er bare fradragsberettiget dersom eventuell gevinst hadde vært skattepliktig.

Skatt ved salg av fritidseiendom

Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri når:
  • eieren har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (brukstid), og
  • eiendommen blir solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt og mer enn fem år etter at den tatt i bruk, eller ifølge ferdigattest var oppført
Les mer på skatteetaten.no

Se også: Skatt og boligkjøp, skatt når du eier bolig
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
915 04800