Valutalån for privatkunder

Nedenfor vil du finne generell informasjon om valutalån, og litt om hvilke punkter du bør være spesielt oppmerksom på.
Ved å legge lånet over i valuta vil du betjene lånet med renter og avdrag i den aktuelle valutaen. Dette veksles mot norske kroner ved terminforfall. Renten er basert på det aktuelle lands rentenivå.

Generelt om valutalån - risiko
Opptak av valutalån medfører en risiko så lenge låntaker har sine inntekter i norske kroner.

Hvorvidt det vil være lønnsomt med valutalån avhenger av hvilken kurs valutalånet trekkes opp til, målt mot hvilke kurser og renter det blir nedbetalt til.

Det gunstigste er en høyest mulig kurs ved opptrekk av lånet, enten fordi lånevalutaen er spesielt sterk, eller fordi norske kroner er spesielt svak. Når man har trukket opp et valutalån må man være klar over følgende effekter av valutakursbevegelser:

Hendelse Virkning Kommentar
NOK styrkes Positivt  
NOK svekkes Negativt Dersom NOK svekkes mer enn rentebesparelsen blir valutalån dyrere enn kronelån.
Lånevaluta styrkes Negativt Dersom lånevalutaen stiger mer enn rentebesparelsen blir valutalån dyrere enn kronelån
Lånevaluta svekkes Positivt  
Standard betingelser:
 • Minimumsbeløp:
  Motverdien av NOK 2.500.000,-
 • Sikkerhet:
  Lånet gismed pant i fast eiendom (bolig-, fritids- og borettslagsleilighet) innenfor 80% av omsetningsverdi/kjøpesum inklusive 20% tilleggssikkerhet.
 • Personlig økonomi:
  Valutalån passer best for kunder med romslig økonomi, da eventuelle valutatap må dekkes inn ved hvert renteforfall. Kursen måles mot opptrekkskursen ved hvert terminforfall. Restgjeld etter betalt termin skal ikke overstige opprinneligbevilget lånebeløpi norske kroner for dette tidspunkt i nedbetalingsplanen. Dersomutestående beløp i NOK på rentereguleringsdato er mindre enn opprinnelig låneopptrekk i NOK, vil lånebeløpet i valuta bli fornyet til neste forfall/ rentereguleringsdato.
 • Rentebetingelser:
  Standard er tre måneders renteperioder (etterskuddsvis), fastsatt av DNB Markets + kredittmargin. Renten fastsettes av DNB Markets i henhold til ønsket utbetalingsdato. Renteberegningmetode er normalt faktisk antall dager/360, med unntak av britiske pund som har renteberegningsmetode faktisk antall dager/365.
 • Tilbakebetaling:
  Maks 20 år
 • Låneform:
  Serielån
 • Provisjon/Gebyr:
  Etableringsgebyr p.t. 0,50%, minimum NOK 5.000,-.
  Administrasjonsgebyr: NOK 500,- pr. termin.
  Depot/offentlig gebyr: Som for standard lån.
Mulighet for kurssikring (terminsikring)
Kunden vil ha mulighet til å terminsikre lånet mot norske kroner frem til neste renteforfall. Slik terminsikring gjør kunden direkte med DNB Markets (Personkunder valuta: 24 16 90 90). Terminkursen består av spotkursen (dagskursen) med et tillegg som representerer renteforskjellen mellom norske renter og valutarenten, omregnet til kurs. Dette medfører tillegg på termin så lenge norske renter er høyere enn valutarenten.

Ved å kurssikre lånet er kunden tilbake til det norske rentenivået, og er tilbake til et vanlig gjeldsbrevlån dersom man ikke skulle velge å trekke opp valuta på nytt ved terminforfallet.
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800