Almindelige vilkår

Oplysninger om brugen af hjemmesiden

Generelle oplysninger og disclaimer

DNB Bank ASA tilbyder alene denne hjemmeside som en service og informationskilde. Oplysningerne på hjemmesiden kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning, og kan på ingen måde danne grundlag for væsentlige økonomiske dispositioner.

Oplysningerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men DNB Bank ASA fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.

Hjemmesidens indhold, design mv. er beskyttet i henhold til gældende danske immaterielle love.

Enhver brug af hjemmesiden, herunder gengivelse, permanent lagring eller videregivelse af indholdet på hjemmesiden er ikke tilladt uden DNB Bank ASAs forudgående skriftlige samtykke.

Oplysninger og vurderinger på DNB Bank ASAs hjemmeside er ikke beregnet på videregivelse til eller brug af personer i jurisdiktioner og lande, hvor sådan videregivelse eller brug ville være i strid med gældende lovgivning. Oplysningerne på hjemmesiden er således eksempelvis ikke henvendt til eller beregnet på ’US persons’ som defineret i United States Securities Act af 1933 med ændringer og United States Securities Exchange Act af 1934 med ændringer.

Eventuelle tvister som måtte udspringe af indholdet af hjemmesiden eller tjenesteydelser udbudt herpå, skal behandles i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og ved danske domstole.


Behandling af kundeoplysninger

Kundeoplysninger, som indtastes i forbindelse med udfyldelse af formularer mv. på hjemmesiden eller tilknyttede tjenesteydelser, eller som i øvrigt registreres i forbindelse hermed, behandles af DNB Bank ASA i overensstemmelse med DNB Bank ASAs til enhver tid gældende generelle vilkår.


Oplysninger om brug af hjemmesiden, sikkerhed, cookies mv.

Som bruger af DNB Bank ASAs hjemmeside, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan sikkerheden varetages på bedste vis og hvorledes banken behandler de oplysninger som registreres.

DNB Bank ASA opfordrer derfor brugere af hjemmesiden til at læse denne information grundigt.

Hjemmesiden er krypteret for at beskytte de elektroniske spor som brug af hjemmesiden medfører, eksempelvis i relation til information der sendes via internettet mellem brugerens browser og bankens servere.

Bankens hjemmeside kan indeholde links til eksterne hjemmesider, der efter omstændighederne kan have et lavere sikkerhedsniveau. Banken påtager sig intet ansvar for sikkerheden på sådanne hjemmesider.

Når du besøger os gemmes der en eller flere filer i din internetbrowser, såkaldte ”cookies”. For at varetage sikkerheden bedst muligt, anvender banken ”cookies” så længe brugeren er inde på hjemmesiden (session cookies”. Disse ”cookies” er en forudsætning for at få adgang til indhold på hjemmesiden. Herudover gemmes der også ”cookies” på brugerens computer med henblik på at indhente information om brugeren. Såfremt brugeren ønsker at blokere for ”cookies”, gøres dette i browserindstillinger. Blokeres eller deaktiveres ”cookies”, kan bankens netbank ikke benyttes.

Registrering af brugerens adfærd på vores hjemmeside foretages via WebTrends. Vores servere registrerer kommunikationen mellem brugerens browser og bankens hjemmeside, herunder eksempelvis hvilken internetbrowser der benyttes, dato og klokkeslet, ”cookies” som identificerer brugeren, og hvilken internetside brugeren kom fra.

Oplysningerne, der indhentes via bankens hjemmeside, anvendes af banken til eksempelvis statistiske formål, således at hjemmesidens funktionalitet, brugeroplevelse og indhold fortsat kan forbedres