Fond og kapitalforvaltning

 • mynterFondog kapitalforvaltning
 

Markedssyn desember

Illustrasjonsbilde
På makrosiden er lite endret den siste måneden. Oppsvinget i veksten fortsetter og de toneangivende sentralbankene, med unntak av sentralbanken i England, observerer fortsatt inflasjon under inflasjonsmålene. I novemberundersøkelsen av «Global Fund Manager Survey» tror 56 % på et «Goldilock-scenario», dvs. vekst høyere enn trendvekst kombinert med fortsatt lav eller moderat inflasjon. Vi opprettholder nøytralvekt i aksjer og beholder samme innretning i både aksje- og renteporteføljen.

» Les vårt markedssyn for desember

Generell markedsoppdatering desember

I denne desember-oppdateringen kan du høre forvalter Torje Gundersen snakke om:
 • God foregående måned
 • Hva skjer ved et boligprisfall?
 • Politisk risiko
 

Hvordan har det gått med Aktiv-fondene?

I denne desember-oppdateringen kan du høre forvalter Kjartan Farestveit snakke om:
 • Utviklingen til Aktiv-fondene
 • Bedring i verdensøkonomien
 • Prising i aksjemarkedet

DNB Global Emerging Markets

(Norsk tekst tilgjengelig)

Fremvoksende markeder har i årets tre første kvartaler gitt en avkastning på over 25 prosent, og dobbelt så høy avkastning som utviklede markeder.

DNB Global Emerging Markets er et aksjefond som investerer i selskaper i fremvoksende markeder, slik som f.eks India, Kina, Brasil med mer. Her kan du høre forvalter Abhishek fortelle om fondets investeringsstrategi, potensialet for avkastning fremover og interessante selskaper.
 

DNB Teknologi

DNB Teknologi er et av DNBs mest populære fond. Her kan du høre forvalter Sverre Bergland snakke om:

 • Fantastisk historisk avkastning
 • Hvordan forvaltningsteamet jobber
 • Hvordan velger de selskaper?
 • Potensiale for fondet fremover
 

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto, opprett konto
Aksjesparekonto gjør det enklere for deg som privatperson å spare i aksjer og aksjefond. Kontoen kan opprettes allerede nå!

» Les mer og opprett Aksjesparekonto