gutt med sykkel
Skader som tyveriskader, brannskader og personskader i trafikken skal meldes oss umiddelbart på telefon 915 04818. Disse skadene skal også meldes til politiet.
 

Skadeforsikring

Bil, innbo, hus, reise, glass og andre eiendeler.

For rask og sikker behandling anbefaler vi at du melder din skade på nett.  Du er også velkommen til å ringe oss dersom du har spørsmål.

Kontaktinformasjon

DNB Forsikring
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Tlf. + 47 915 04818
E-post: skadeservice@dnb.no

Livsforsikring

Uførhet, ulykke, sykdom, Barne- og ungdomsforsikring.

Skal du melde skade på et av våre livsforsikringsprodukter velger du rett skjema under. Fyll inn data og skriv ut. Ferdig utfylt skjema sendes til:
DNB Livsforsikring AS
Postboks 7500
5020 Bergen
Kontaktinformasjon
Tlf. 915 04800
E-post: pensjon.privat@dnb.no

 

Skademeldingsskjema Livsforsikring

 

Nyttig lenker

» Anmeld forhold (politiet)
» Offisielle reiseråd
» Europeisk Helsetrygdekort
» Hurtigruta

Carglass Kundeinformasjon - Forsikringsskjønn

Akutte situasjoner på reise

Falck Global Assistance alarmtelefon – ved sykdom eller andre akutte situasjoner på reise +47 24 06 29 90.