bilde av grafer

Smart periodevis rebalansering av porteføljen

Aktivaklasser gir forskjellig avkastning. Det betyr at sammensetningen i en diversifisert portefølje over tid endrer seg. Å rebalansere porteføljen tilbake til strategiske vekter sikrer disiplin i forvaltningen av din formue ved at du hele tiden har riktig