bilde av grafer

Ingen avklaring i Hellas

Risikoen for at Hellas går ut av eurosonen har økt de siste dagene. Likevel har både greske myndigheter og motpartene uttalt at de ønsker at Hellas skal være en del av eurosonen.