tavle med aksjekurser

Markedssyn mars 2015

Vi gjør ingen endringer i aktiva allokeringen for mars – aksjer og kredittobligasjoner beholdes på overvekt. Innen aksjeregioner tar vi USA ned fra nøytral til undervekt. Vi gjør ingen e