Næringseiendom er en aktivaklasse som historisk har gitt en god risikojustert avkastning og som i liten grad følger bevegelsene i aksjemarkedet.

eiendom bygningEn investering i næringseiendom passer derfor godt i en bredere investeringsportefølje. I tillegg kan man oppnå skattefordeler i form av lav formuesverdi og en sikring mot stigende inflasjon.
 
DNB Markets er en av de ledende og største aktørene innen eiendomssyndikering i Norge.

Vi kan tilby følgende produkter med eksponering mot eiendomsmarkedet:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA
DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et investeringsalternativ tilrettelagt av DNB Markets. Investor får her anledning til å investere i en bredt sammensatt portefølje av eiendommer og hvor de slipper å ta del i drift og forvaltning av den underliggende porteføljen.
Lenke
Direkteinvestering i Næringseiendom
I denne type prosjekter investerer man i enkelteiendommer hvor man slipper det administrative arbeidet som ofte følger en eiendomsinvestering, uten å gå glipp av fordelene ved eiendom som investeringsobjekt.
Lenke
DNB Scandinavian Property Fund
Dette er en investeringsform som passer for større institusjonelle investorer. Strukturen vil til enhver tid være uten ekstern fremmedkapital (altså ugearet).
ugearet eiendom investering
 
Ord og uttrykk i eiendom
Lenke
Spørsmål og svar
Lenke
Kontakt Servicedesk Investeringsprodukter