DNB Fund Global ESG

Blå økonomi (havet)

  • Fokus på havet

  • Fokus på livskvalitet

  • FNs bærekraftsmål som rammeverk

DNB Fund Global ESG er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i selskaper med blant annet fokus på blå økonomi (havet) og livskvalitet. Fondet har FNs bærekraftsmål som rammeverk for investeringene sine. Anbefalt sparetid er minst seks år.

Les mer om DNB FundGlobal ESG på Morningstar

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Våre miljøfond

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB