– Prisoppgangen fortsetter

– Det har vært nok en solid salgsmåned i boligmarkedet, og vi ser ikke tegn til at aktiviteten i skal roe seg med det første.

DNB EIENDOM-SJEF RENATE SØRESTRAND-HANSEN: DNB Eiendom forventer en prisøkning på 0,9 prosent (nominelt) for mai. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 29. mai 2024
Artikkelen er flere år gammel

Dette sier administrerende direktør i DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen.

Mai er vanligvis en god salgsmåned, og mai 2024 ser ut til å nærme seg normalårene.

– Det har blitt lagt ut mye og det selges mye. Vi forventer også flere salg nå i slutten av måneden som følge av at pinsen kom forrige helg. Det har ført til stor aktivitet denne uken med mange visninger og salg.

Solid boligmarked fremover

Sørestrand-Hansen tror fortsatt på et sterkt år for boligmarkedet.

– Vi forventer at markedet vil holde seg stabilt og sterkt utover året. Vi vil nok se de vanlige sesongavhengige fallene med lavere aktivitet, for eksempel nå i sommermånedene, men i det store og hele vil prisoppgang dominere fortsettelsen på 2024. 

– Folk er mer positive med tanke på egen økonomi, og det er en veldig viktig faktor for aktiviteten i boligmarkedet. Rentetoppen er nådd, prisveksten biter ikke like kraftig, og i tillegg har vi fått gode lønnsoppgjør. 

Den største prisdriveren er imidlertid fortsatt stillstanden i nybyggmarkedet.

– Mangelen på små leiligheter er en utvikling vi har vært bekymret for lenge. Det bygges altfor lite nytt, og det er den viktigste årsaken til at særlig prisene på små leiligheter presses opp. Vi ser også at leieprisene har økt kraftig i dette segmentet.

Raske salg

For tiden er det veldig rask omsetningstid på boliger, og landsgjennomsnittet i DNB Eiendoms portefølje er på 27 dager. I storbyene går det ende raskere, og spesielt leiligheter selges ofte med en gang de legges ut.

– I Oslo selges stort sett alt etter første visning, og det er særlig rift om de mindre leilighetene i storbyene. Boligselgerne oppnår gode priser, og i snitt selges nå litt over 60 % av boligene over prisantydning.

DNB Markets forventer prisvekst

– Vi har et anslag på en sesongjustert boligprisvekst for mai på 0,6 prosent. Om dette treffer, vil det bety at boligprisene er 1,6 prosent høyere enn mai 2023. Anslaget vårt er basert på et syn om at den gode starten på året vil fortsette, som følger av at husholdningene opplever bedring i kjøpekraft nå som lønnsveksten er høyere enn den generelle prisveksten, sier Oddmund Berg, seniorøkonom i DNB Markets

– Vi mener også at et solid arbeidsmarked bidrar til den gode utviklingen. Til tross for at det kan drøye litt før rentekuttene kommer, ser vi for oss at prisene vil fortsette å stige gjennom resten av 2024.